Rapla valla terviseprofiil

Abstract

Description

Keywords

demograafilised näitajad, sündimus, suremus, haigestumus, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, ravikindlustus, puuetega inimesed, sotsiaalteenused, lapsed, noored, kuritegevus, koolid, õpilased, narkootikumid, suitsetamine, alkohol, lasteaiad, toitumine, keskkond, keskkonnatervis, tervisedendus, spordirajatised, liiklusohutus, liikluskäitumine, õnnetused, tervisekäitumine, terviseteenused, tervishoid, nõustamine, immuniseerimine, vaktsineerimine, vallad, haiguskoormus

Citation