EESTI ÜLIÕPILASTE ELUOLU 2013: Rahvusvahelise üliõpilaste uuringu EUROSTUDENT V Eesti analüüs

Abstract

EUROSTUDENT V, mille tulemusi käesolev analüüs tutvustab, osales 27 riiki ning eesmärgiks oli saada ülevaade kõrgharidusele ligipääsust, üliõpilaste sotsiaal- majanduslikust taustast, kõrghariduseni jõudmise teest, elamistingimustest, sissetulekutest ja kulutustest, töötamisest ja ajakasutusest ning rahvusvahelisest mobiilsusest Euroopas. Uuring on valminud paljude inimeste koostöös ja kaasabil. Autorid tänavad kõiki osalenud üliõpilasi, kes leidsid aega mahuka ankeedi täitmiseks ning kõrgkoolide esindajaid, kes aitasid info uuringu kohta üliõpilasteni viia. Samuti täname Olga Bogdanovat ja Nataliya Gavrylovat, kes tõlkisid küsitluse ankeedi vene keelde, Raul Eametsa ja Anne Aidlat väärtuslike kommentaaride eest ning tellija esindajaid Karin Kloostrit ja Kristi Ploomi Haridus- ja Teadusministeeriumist ning Kadrin Kergandit SA Arhimedesest uuringu ettevalmistamisel ja läbiviimisel osutatud toe eest. Loodame, et uuring annab nii poliitikakujundajatele, kõrgkoolidele kui üliõpilasorganisatsioonidele väärtuslikku infot, et teha teadmistel põhinevaid otsuseid üliõpilaste eluolu parandamisel.

Description

Keywords

üliõpilased, haridusuuringud, üliõpilaseelu, õppetoetused, õppekavad, üliõpilaskond, ühiselamud, EUROSTUDENT, kõrgharidus

Citation

Collections