Madala temperatuuriga kollektorid

iDevice ikoon

Madala temperatuuriga kollektorid sobivad näiteks hoonete soojendamiseks, jahutamiseks ja ventileerimiseks. Üks näide sellisest süsteemist on joonisel 1. Vesi tsirkuleerib katusele paigaldatud lamedapinnalises kollektoris soojenedes päikeseenergia toimel. Soojendatud vesi pumbatakse akumulatsioonipaaki ning edasi majapidamise energiavajaduse katmiseks. 

  Joonis 1. Vesitsirkulatsiooniga päikesekollektor ja aktiivse päikeseenergia-süsteemiga varustatud majapidamine.

Sellist lahendust saab kasutada nii sooja tarbevee tootmiseks kui ka küttesüsteemi toetava lahendusena, kusjuures suvisel päikesepaistelisel ajal suudab selline lahendus pea täielikult katta vajaliku tarbevee soojendamise vajaduse. Neil põhjustel on vee soojendamine päikesepaneelide abil Eestis järjest rohkem kasutamist leidnud. Kasutatakse peamiselt 2 tüüpi päikesekollektoreid:

  • tasapinnalised päikesekollektorid ja
  • vaakumtorudega päikesekollektorid.

Vaakumtorudega päikesekollektorid on umbes 30% võimsamad klaastoru sees oleval spetsiaalse kattekihi tõttu, mis ei lase päikesekiirgusel klaastorust tagasi peegelduda. Lisaks sellele on toru varustatud infrapunakiirgust läbi laskva kihiga, mis soodustab süsteemi toimimist ka mõõdukalt pilves ilmaga, mistõttu võimalik päikeseenergiast osaliselt kasu saada ka hajuspilvede korral. Vaakumtorudega päikesekollektoril on veelgi eeliseid tasapinnalise ees:

  • torukollektori vaakumi tõttu on vedelikuosakeste liikumistakistus selles peaaegu olematu, mis tähendab energia kiiremat edasikandumist ning päikesekiirguse tõhusamat ärakasutamist;
  • vaakum minimeerib soojusenergia ülekandumist kollektori raamile, seetõttu on soojakadu võrreldes plaatkollektoriga kuni kaks korda väiksem. Lisaks sellele muudab halb isolatsioon plaatkollektori tundlikuks ilmastikuoludele, sh tuulele ja niiskusele, mistõttu ta võib vaid paari aastaga kasutuskõlbmatuks muutuda.

Teisest küljest väheneb vaakumkollektorite efektiivsus otsese päikesekiirguse juures, neid on suure lume korral keeruline puhastada ning need on tasapinnalisest kollektorist kallimad. Vaakumtorudega päikesekollektoreid saab kasutada kuni -30 °C juures.


iDevide ikoon Vasta!
Milliseid päikesekollektoreid, vaakumtorudega või tasapinnalisi võiks eelistada eramu varustamisel päikeseenergiaga?