Briefe deutscher Dichter und Prosaiker – F 3, Mrg CCLXXXI

Permanent URI for this collection

23 kirja 14-lt saksa proosakirjanikult ja luuletajalt, saadetud erinevatele adressaatidele.

Kirjad pärinevad I. J. von Esseni kirjakollektsioonist, mille tema poeg Riia raehärra A. J. von Essen kinkis 1806. a Tartu ülikoolile. Osa kollektsioonist jäi K. Morgensterni eravaldusse, kes eraldas need kirjad publitseerimise eesmärgil köitest Ep. phil. II säilikusse: Briefe deutscher Dichter und Prosaiker 1740–1771.

Browse