Recent Submissions

 • Publiku-uuringu olulisusest Vanemuise teatri näitel 

  Võhmar, Mariann (Tartu Ülikool, 2023)
  Bakalaureusetöö uurib kaht teatrivaatajate gruppi (lojaalne ja kriitiline publik) ning nende kogemusi ning mõtteid seoses Vanemuise teatriga. Töö on jaotatud viieks peatükiks, millest esimene annab ülevaate kasutatavast ...
 • Agentne naisekeha Eesti etenduskunstis 

  Kell, Laura (Tartu Ülikool, 2022)
  Bakalaureusetöö eesmärk on uurida, milliste võtetega luuakse naiselikku agentset keha Eesti etenduskunstis, milline on sealjuures ruumi- ja kehaloome ning kas ja kuidas kõige selle kaudu õõnestatakse soolisi kultuurikoode. ...
 • Voogteater Eestis eˉlektroni näitel 

  Lass, Heleriin (Tartu Ülikool, 2022)
  Bakalaureusetöö esimene osa annab ülevaate voogteatrist: selle ajaloost, senistest projektidest, voogteatri kontseptsioonist ning peamistest probleemidest. Seejärel selgitatakse ja analüüsitakse voogteatriga seotud ...
 • Erivajadustega külastajate ligipääsetavus Eesti teatrites 

  Illak, Diana (Tartu Ülikool, 2020)
  Bakalaureusetöös analüüsitakse puudega inimeste ligipääsetavuse võimalusi erinevates valitud Eesti teatrites, ning teenuseid ja abivahendeid, mida teatrid puudega külastajale pakuvad. Uurimistöö on jaotatud nelja peatükki. ...
 • Teatriplakati visuaalse identiteedi analüüs nelja Eesti teatri näitel 

  Pilt, Kaisa-Kadi (Tartu Ülikool, 2022)
  Bakalaureusetöös uurib autor, milline on Tallinna Linnateatri, Eesti Draamateatri, Endla Teatri ja Rakvere Teatri plakatites väljenduv bränd ja visuaalne identiteet ning mil määral seostub see kujutatava lavastusega. ...
 • Ellen Liiger Eesti Draamateatri näitlejana aastatel 1966–1987 

  Remmelg, Jan (Tartu Ülikool, 2021)
  Bakalaureusetöö „Näitleja Ellen Liigeri kujunemislugu ja looming Eesti Draamateatris aastatel 1966–1987“ peamine eesmärk on anda ülevaade uurimisobjekti loomingulisest tööst nimetatud perioodil, selgitades seeläbi välja ...
 • Kontaktivabad lavastused COVID-19 tingimustes 2020- 2021 

  Reigo, Triinu (Tartu Ülikool, 2022)
  Bakalaureusetöö käsitleb pandeemiaga kaasnenud teatritegemise viisi muutust - kontaktivabasid lavastusi. Pandeemia olud sundisid teatreid mõtlema uute infovahetusviiside ja meediumide peale. Esimene peatükk tutvustab ...
 • Keskkonnatemaatika teatris Taago Tubina ja Helen Rekkori lavastuste näitel 

  Marrandi, Hanna (Tartu Ülikool, 2021)
  Bakalaureusetöö analüüsib keskkonnateemalist teatrit, kasutades näidetena viit Helen Rekkori ja Taago Tubina lavastust. Lavastuste analüüsi abil uuritakse, milliseid teatrimärke ökoloogiliste teemade edasiandmiseks eelkõige ...
 • Tekstiloome ja narratiivsus Mari-Liis Lille ja Priit Põldma dokumentaalnäidendis "Teises toas" 

  Moor, Maarja (Tartu Ülikool, 2021)
  Bakalaureusetöö annab ülevaate Mari-Liis Lille ja Priit Põldma dokumentaalnäidendi "Teises toas" sünniloost, uurides, kuidas intervjuud on ühtseks näidendiks kokku kirjutatud, millised on teksti kirjutamise meetodid ja ...
 • Nais(pea)tegelaste kujutamine ooperis Georges Bizet' "Carmeni" näitel 

  Rent, Rael (Tartu Ülikool, 2021)
  Bakalaureusetöö keskendub naistegelaste ning eriti just naispeategelase kujutamisele Georges Bizet’ ooperis „Carmen“. Esimene peatükk annab ülevaate naiste ja naistegelaste kujutamistest ooperis, ühendades omavahel ...
 • Teatriõpetus Tartu Waldorfgümnaasiumis: eesmärgid ja protsess 

  Pennar, Monica (Tartu Ülikool, 2021)
  Töö annab ülevaate sellest, millised on teatriõpetuse eesmärgid, kuidas need realiseeruvad Tartu Waldorfgümnaasiumis ja milliseid pädevusi teatriõpetus arendab.
 • Kolme Tartu väiketeatri kuvandi loomine ja turundustegevus sotsiaalmeedias 

  Rosenberg, Triinu (Tartu Ülikool, 2021)
  Töö annab ülevaate Tartu Uue Teatri, Musta Kasti ja Karlova Teatri turundustegevusest sotsiaalmeedias ja kuidas on jagatud nende väiketeatrite turunduse ja kommunikatsiooniga seotud tööülesanded. Töö uurib ka, kui oluline ...
 • Näitlemine teatris NO99 aastatel 2014–2018 

  Allik, Karin (Tartu Ülikool, 2021)
  Töö eesmärk on luua analüütiline ülevaade näitlemisest NO99 lavastustes aastatel 2014–2018. Töö annab ülevaate lavakunstikooli 26. lennu kooliteest ja diplomilavastustest ning loob kokkuvõtte NO99 tegevustest 2014–2018. ...
 • Molière Eesti teatris 

  Salong, Hanna Maria (Tartu Ülikool, 2021)
  Töö annab ülevaate Molière'ist ja tema lavastustest. Töö uurib Molière'i näidendite lavastamist Eestis Eesti Vabariigi, Teise maailmasõja, Nõukogude Eesti ja taasiseseisvunud Eesti ajal. Eesmärgiks on leida ühisosa Eesti ...
 • 224 etendust ühe aastaga: Kinoteatri eksperimendi ehk Alissija-Elisabet Jevtjukova teatrikogemuse analüüs 

  Annus, Lisanna (Tartu Ülikool, 2021)
  2017.-2018. aasta jooksul toimus Kinoteatri korraldatud ainulaadne teatrieksperiment, mille käigus üks teatrivaataja vaatas 2018. aasta jooksul ära kõik Eestis esietenduvad professionaalsete teatritegijate uuslavastused. ...
 • Suhtlemisoskuste arendamine foorumteatri abil 

  Malken, Birgit (Tartu Ülikool, 2020)
  Foorumteater on probleemilahendusmeetod, mis võimaldab rõhutud inimesel näha erinevaid viise oma probleemide lahendamiseks; samuti ka nende lähenemiste tagajärgi. Foorumteater on korduvalt olnud kasutusel sotsiaalsete ...
 • Labürintteater 

  Pajo, Marta (Tartu Ülikool, 2020)
  Bakalaureusetöös antakse ülevaate labürintteatrist kui etenduskunsti vormist, tuues sisse nii teoreetiline kui teatripraktiline kontekst. Analüüsitakse Labürintteatriühendus G9 lavastusi perioodist 2013-2018 ja neile omaseid ...
 • Nimitegelase maskuliinsed omadused 21. sajandi "Kalevipoja" lavastustes 

  Uusna, Kristin (Tartu Ülikool, 2020)
  Bakalaureusetöös uuritakse Kalevipoja tegelast, tema kujutamist Kreutzwaldi eeposes ja kolmes teatrilavastuses - Andrus Kivirähki "Kalevipoeg" Rakvere Teatris, Markus Zohneri "Kalevipoeg" VAT Teatris ja Vanemuise "Kalevipoeg" ...
 • Koomika William Shakespeare'i komöödiates "Tõrksa taltsutus" ja "Windsori lõbusad naised". Näidendid, adaptatsioonid ja lavastused 

  Vink, Anu (Tartu Ülikool, 2020)
  Bakalaureusetöö keskendub kahele William Shakespeare'i komöödiale - "Tõrksa taltsutus" ja "Windsori lõbusad naised". Töös uuritakse, millised on peamised koomikavõtted, mida Shakespeare on neis kahes komöödias kasutanud, ...
 • Rolliloome drag'is Tallinna drag-kuningannade näitel 

  Siniallik, Madlen (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö uurimisobjektiks on drag kui stereotüüpidel põhinev esinemisvorm ning töö eesmärgiks on uurida eesti drag-maastikku ja rolliloomet drag’is. Vaatluse all on kolm Tallinna drag-kuningannat. Bakalaureusetöö ...

View more