Recent Submissions

 • Keskkonnatemaatika teatris Taago Tubina ja Helen Rekkori lavastuste näitel 

  Marrandi, Hanna (Tartu Ülikool, 2021)
  Bakalaureusetöö analüüsib keskkonnateemalist teatrit, kasutades näidetena viit Helen Rekkori ja Taago Tubina lavastust. Lavastuste analüüsi abil uuritakse, milliseid teatrimärke ökoloogiliste teemade edasiandmiseks eelkõige ...
 • Tekstiloome ja narratiivsus Mari-Liis Lille ja Priit Põldma dokumentaalnäidendis "Teises toas" 

  Moor, Maarja (Tartu Ülikool, 2021)
  Bakalaureusetöö annab ülevaate Mari-Liis Lille ja Priit Põldma dokumentaalnäidendi "Teises toas" sünniloost, uurides, kuidas intervjuud on ühtseks näidendiks kokku kirjutatud, millised on teksti kirjutamise meetodid ja ...
 • Nais(pea)tegelaste kujutamine ooperis Georges Bizet' "Carmeni" näitel 

  Rent, Rael (Tartu Ülikool, 2021)
  Bakalaureusetöö keskendub naistegelaste ning eriti just naispeategelase kujutamisele Georges Bizet’ ooperis „Carmen“. Esimene peatükk annab ülevaate naiste ja naistegelaste kujutamistest ooperis, ühendades omavahel ...
 • Teatriõpetus Tartu Waldorfgümnaasiumis: eesmärgid ja protsess 

  Pennar, Monica (Tartu Ülikool, 2021)
  Töö annab ülevaate sellest, millised on teatriõpetuse eesmärgid, kuidas need realiseeruvad Tartu Waldorfgümnaasiumis ja milliseid pädevusi teatriõpetus arendab.
 • Kolme Tartu väiketeatri kuvandi loomine ja turundustegevus sotsiaalmeedias 

  Rosenberg, Triinu (Tartu Ülikool, 2021)
  Töö annab ülevaate Tartu Uue Teatri, Musta Kasti ja Karlova Teatri turundustegevusest sotsiaalmeedias ja kuidas on jagatud nende väiketeatrite turunduse ja kommunikatsiooniga seotud tööülesanded. Töö uurib ka, kui oluline ...
 • Näitlemine teatris NO99 aastatel 2014–2018 

  Allik, Karin (Tartu Ülikool, 2021)
  Töö eesmärk on luua analüütiline ülevaade näitlemisest NO99 lavastustes aastatel 2014–2018. Töö annab ülevaate lavakunstikooli 26. lennu kooliteest ja diplomilavastustest ning loob kokkuvõtte NO99 tegevustest 2014–2018. ...
 • Molière Eesti teatris 

  Salong, Hanna Maria (Tartu Ülikool, 2021)
  Töö annab ülevaate Molière'ist ja tema lavastustest. Töö uurib Molière'i näidendite lavastamist Eestis Eesti Vabariigi, Teise maailmasõja, Nõukogude Eesti ja taasiseseisvunud Eesti ajal. Eesmärgiks on leida ühisosa Eesti ...
 • 224 etendust ühe aastaga: Kinoteatri eksperimendi ehk Alissija-Elisabet Jevtjukova teatrikogemuse analüüs 

  Annus, Lisanna (Tartu Ülikool, 2021)
  2017.-2018. aasta jooksul toimus Kinoteatri korraldatud ainulaadne teatrieksperiment, mille käigus üks teatrivaataja vaatas 2018. aasta jooksul ära kõik Eestis esietenduvad professionaalsete teatritegijate uuslavastused. ...
 • Suhtlemisoskuste arendamine foorumteatri abil 

  Malken, Birgit (Tartu Ülikool, 2020)
  Foorumteater on probleemilahendusmeetod, mis võimaldab rõhutud inimesel näha erinevaid viise oma probleemide lahendamiseks; samuti ka nende lähenemiste tagajärgi. Foorumteater on korduvalt olnud kasutusel sotsiaalsete ...
 • Labürintteater 

  Pajo, Marta (Tartu Ülikool, 2020)
  Bakalaureusetöös antakse ülevaate labürintteatrist kui etenduskunsti vormist, tuues sisse nii teoreetiline kui teatripraktiline kontekst. Analüüsitakse Labürintteatriühendus G9 lavastusi perioodist 2013-2018 ja neile omaseid ...
 • Nimitegelase maskuliinsed omadused 21. sajandi "Kalevipoja" lavastustes 

  Uusna, Kristin (Tartu Ülikool, 2020)
  Bakalaureusetöös uuritakse Kalevipoja tegelast, tema kujutamist Kreutzwaldi eeposes ja kolmes teatrilavastuses - Andrus Kivirähki "Kalevipoeg" Rakvere Teatris, Markus Zohneri "Kalevipoeg" VAT Teatris ja Vanemuise "Kalevipoeg" ...
 • Koomika William Shakespeare'i komöödiates "Tõrksa taltsutus" ja "Windsori lõbusad naised". Näidendid, adaptatsioonid ja lavastused 

  Vink, Anu (Tartu Ülikool, 2020)
  Bakalaureusetöö keskendub kahele William Shakespeare'i komöödiale - "Tõrksa taltsutus" ja "Windsori lõbusad naised". Töös uuritakse, millised on peamised koomikavõtted, mida Shakespeare on neis kahes komöödias kasutanud, ...
 • Rolliloome drag'is Tallinna drag-kuningannade näitel 

  Siniallik, Madlen (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö uurimisobjektiks on drag kui stereotüüpidel põhinev esinemisvorm ning töö eesmärgiks on uurida eesti drag-maastikku ja rolliloomet drag’is. Vaatluse all on kolm Tallinna drag-kuningannat. Bakalaureusetöö ...
 • Religiooni kujutamine teatris lavastuse „Märter“ näitel 

  Kokk, Karmel Helena (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö eesmärk on kaardistada religiooni positsiooni ja fundamentalismi Eestis, analüüsida, kuidas tegeleb teater ühiskondlikult aktuaalsete teemadega ja milline on selle retseptsioon kriitikas. Töö on jagatud ...
 • Eesti näitlejate ootused teatrikriitikale 

  Reinthal, Tuuli (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade Eesti teatrikriitika seisust 21. sajandil ja teada saada, mis on Eesti näitlejate jaoks teatrikriitika. Bakalaureusetöö annab ülevaate teatrikriitika seisust Eesti kriitikute ...
 • Pidulik õhtusöök kui kultuurietendus 

  Preitof, Seidi (Tartu Ülikool, 2019)
  Käesolev bakalaureusetöö vaatleb restoranis Joyce 2018. aasta 13. novembril toimunud kontsert-õhtusööki kui kultuurietendust, toetudes teatriteoreetiku ja lavastaja Richard Schechneri sõnastatud etendusuuringute ...
 • Maakonna teatrielu Hiiumaa näitel 

  Kivi, Helen (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade Hiiumaa teatrielust. Teatrielu siin kontekstis tähendab eelkõige professionaalsete teatrite tegevust saarel, vähesel määral ka kohalikku harrastustegevust. Struktuurilt jaguneb ...
 • Meeste ja naiste keeleline representatsioon Andrus Kivirähki näidendites 

  Pullerits, Anett (Tartu Ülikool, 2019)
  Bakalaureusetöö ,,Meeste ja naiste keeleline representatsioon’’ ühendab keele- ja kirjandusteaduse, uurides, kas ja millistes aspektides Andrus Kivirähki näidendite ,,Isamaa pääsukesed’’, ,,Vombat’’ ning ,,Eesti matus’’ ...
 • Atmosfääri psühhofüüsiline tajumine: heli- ning valguskujunduse analüüs Tartu Uue Teatri lavastuste „Baskin ehk nalja põhivormid“, „#DigitalHatsGame“ ja „Siil udus“ näitel 

  Kandima, Kristi (Tartu Ülikool, 2019)
  Käesolev töö keskendub lavastuse atmosfäärile ning selle eesmärgiks on uurida, kuidas muusika, helid ning valgus panustavad atmosfääri loomesse. Töö uurib, milliseid tundmusi tekitavad vaatajas muusika, heli, valgus, kuidas ...
 • "Aadama õunad" - film ja lavastus 

  Liivik, Marten (Tartu Ülikool, 2018)
  Bakalaureusetöö uurib võrdlevalt Taani režissööri Anders Thomas Jenseni 2005. aastal valminud filmi „Aadama õunad“ja Kinoteatri 2016. aasta lavastust, otsides vastust peamistele küsimustele: missuguseid teemasid filmis ja ...

View more