Show simple item record

dc.contributor.advisorGarcía-Bañuelos, Lucianoet
dc.contributor.advisorDumas, Marlonet
dc.contributor.authorAbel, Madiset
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Arvutiteaduse instituutet
dc.date.accessioned2013-09-09T09:44:19Z
dc.date.available2013-09-09T09:44:19Z
dc.date.issued2011et
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/33028
dc.description.abstractÄriprotsesside juhtimine on teatud hulk järjepidevalt korratavaid tegevusi alustades äriprotsessi analüüsist, millele järgneb modelleerimine, väljaarendamine, elluviimine ning jälgimine. Korrektne äriprotsesside juhtimine on aluseks efektiivsele ning produktiivsele ettevõttele ning võimaldab kiirelt muutuvas keskkonnas kohandada vastavalt ka ettevõtte äriprotsesse. Rutakalt, läbimõtlemata või –proovimata tehtud muudatused ettevõtte töövoo korralduses võivad halvemal juhul lõppeda veel ebaefektiivsemate tulemustega, mis põhjustavad oodatud kasu asemel hoopis kahju. Seetõttu on oluline tehtavaid muudatusi enne reaalset rakendamist põhjalikult analüüsida, mida omakorda saab teha läbi virtuaalse äriprotsesside simuleerimise. Protsesside simuleerimine on laialdaselt levinud metoodika katsetamaks kavandatavaid mudeleid ning analüüsimaks mõju erinevatele ettevõtte tulemuslikkuse näitajatele, mis tuleneb tehtud muudatustest. Käesoleval ajahetkel on olemas erinevaid äriprotsesside simuleerimise rakendusi nii teadusliku kallakuga kui ka kommertslahendusi nagu näiteks IBM Websphere Business Modeler, Savvion Process Modeler ja teised. Osutub aga, et olemasolevad rakendused on tihtipeale väga aeglased, nendega ei saa modelleerida või simuleerida keerukamaid äriprotsesse või need ei tule toime suuremahulisemate simulatsioonidega. Käesoleva magistritöö esimeses osas on räägitud üldiselt äriprotsesside juhtimisest, nende simuleerimisest ning olemasolevast tarkvarast. Seejärel esitletakse täiesti uut lahendust, kuidas ehitada äriprotsesside simulaator, mis toetab ka keerukamaid konstruktsioone äriprotsesside mudelite de facto esitusstandardist BPMN ning on kordi kiirem kui olemasolevad tasuliselt pakutavad simulatsioonitarkvarad. Kolmandas osas kirjeldatakse lähemalt loodud simulaatorit ja selle arhitektuuri ning viimases peatükis võrreldakse saavutatud tulemust eelpool nimetatud olemasolevate äriprotsesside simuleerimisrakendustega ja antakse ülevaade simulaatori jõudlusest üldiselt.et
dc.description.abstractBusiness process management is a discipline to make an organization’s workflow more efficient and more capable of adapting to changes in an ever-changing global environment. Making changes in real-life business processes could lead to undesired results if potential impact of change is not completely analyzed before the changes are applied. Business process simulation is a widely used technique for analyzing business process models with respect to performance metrics such as cycle time, cost and resource utilization before putting them to production. Many commercial state of the art business process modeling tools incorporate a simulation component, e.g. IBM Websphere Business Modeler, Savvion Process Modeler and others. However, these process simulators are often slow, cannot simulate complex real-life business processes and sometimes cannot even deal with large-scale simulations. For example, it is not possible to simulate process models with sub-processes, intermediate events or inclusive merge gateways (Or-joins). The objective is to build a lightning fast business process simulator engine which could also handle advanced constructions in the process models that are used to represent real-life processes. The simulator is designed and implemented from scratch in the Java programming language and it will support the simulation of business process models defined in the BPMN 2.0 standard. This work presents a novel approach to business process simulation field by using the architecture of a scalable and high-performance business process simulation engine. The contribution of this thesis is a set of design principles, architecture supporting simulations of models containing advanced BPMN constructions like loops, sub-processes, intermediate events and Or-joins.et
dc.language.isoenet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherinformaatikaet
dc.subject.otherinfotehnoloogiaet
dc.subject.otherinformaticsen
dc.subject.otherinfotechnologyen
dc.titleÜlikiire äriprotsesside simulaatoret
dc.title.alternativeLightning Fast Business Process Simulatoret
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record