Show simple item record

dc.contributor.advisorSaro, Anneli, juhendajaet
dc.contributor.authorRuubas, Maria
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Filosoofiateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Kirjanduse ja teatriteaduse osakondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Kultuuriteaduste ja kunstide instituutet
dc.date.accessioned2014-07-03T13:11:52Z
dc.date.available2014-07-03T13:11:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/42454
dc.description.abstractBakalaureusetöö eesmärk on konkreetseid etendusasutusi analüüsides anda ülevaade kultuuriorganisatsiooni turundustegevusest. Uurimisobjektideks on võetud neli Eesti etendusasutust: Teater NO99, VAT Teater, Von Krahli Teater ja Rakvere Teater. Globaliseerunud maailma muutunud konkurentsitingimustes on turul püsimiseks vaja silma paista ning luua eelis, seda ka kultuuriorganisatsioonidel: olenemata organisatsiooni eesmärkidest ei pääseta rivaliteedist teiste sama valdkonna institutsioonidega. Teadliku ning professionaalselt läbi viidud turundustegevusega on vajaliku eelise loomine tunduvalt kergem. Töö eesmärk on konkreetseid etendusasutusi analüüsides anda ülevaade kultuuriorganisatsiooni turundustegevusest. Bakalaureusetöö koosneb neljast peatükist ning on jagatav kaheks osaks. Esimesed kaks peatükki on üles ehitatud teoreetilise sissejuhatava osana. Esiti on vaadeldud teatrit kunstiliigina ja siis käsitletud organisatsioonina, mis lähtub oma tegevuses institutsioonile omastest ettekirjutustest. Teises peatükis on võetud turumajanduse ühe ilminguna vaatluse alla turundustegevus, mille mõiste ning olemus selles peatükis avatakse. Peatüki lõpus on mindud konkreetsemaks ja vaadatud kultuuriturundust kui üht turunduse haru. Töö teine pool keskendub analüüsile, kus algselt räägitakse töö metodoloogiast, millele järgnevad töös käsitletud etendusasutuste kirjeldused. Lisaks on peatükis kvalitatiivsel meetodil kogutud andmeid analüüsides proovitud vastata tõstatatud küsimustele. Töö viimases peatükis on teooriale ning analüüsile toetudes tehtud järeldused ning pakutud autori ettepanekud valitud teemal.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rightsopenAccesset
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkultuuriturunduset
dc.subjectteatridet
dc.subjectturundusstrateegiadet
dc.subjectTeater NO99et
dc.subjectRakvere Teateret
dc.subjectVon Krahli Teateret
dc.subjectVAT Teateret
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.titleTeatri kui kultuuriorganisatsiooni turundustegevus Teater NO99, Rakvere Teatri, Von Krahli Teatri ja VAT Teatri näitelet
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International