Show simple item record

dc.contributor.authorLend, Enno
dc.contributor.authorTamm, Jaan
dc.contributor.authorKõiv, Kersti
dc.contributor.authorErnits, Ülle
dc.contributor.authorKergand, Kadrin
dc.contributor.authorPraun, Jana
dc.date.accessioned2015-01-19T09:46:42Z
dc.date.available2015-01-19T09:46:42Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/45105
dc.description.abstractKõrghariduse, sh rakenduskõrghariduse edendamisel on üha enam vaja tähelepanu pöörata õppe kvaliteedile, tööjõuturu vajaduste muutustele, õppeprotsessi ning teadus, arendus- ja loometegevuse (edaspidi TAL tegevus) nüüdisajastamisele, pidades silmas põhitegevuste kuluefektiivsust. Rakendus kõrgkoolide arengustsenaariume käsitleva uuringu projekti peamine eesmärk on koostada rakenduskõrgkoolide koostööd ning arengumudeleid käsitlev raamdokument, mille fookuses on õppe kvaliteedi ja tulemuslikkuse parandamine ning kõrgkoolidevahelise ja rahvusvahelise koostöö edendamine. Uuringu raames analüüsiti Eesti Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (edaspidi RKRN) liikmeskõrgkoolide põhi andmete muutuste dünaamikat aastatel 2008–2012 neljas kategoorias: 1) üldised efektiivsuse näitajad (üldkulud, üldpind üliõpilaste kohta), 2) õppurid (õppurite arv ja muutus, hõive tööturul), 3) akadeemiline ja tugi personal ning 4) TAL tegevus. Lisaks antakse ülevaade õppekavadest, õppeprotsessist, rahvusvahelistumisest, rakendusuuringutest.et
dc.language.isoetet
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjecttööjõudet
dc.subjectrakenduskõrgkoolidet
dc.subjecttööturget
dc.subjectrakenduskõrghariduset
dc.subjectkõrghariduset
dc.subjectkõrgkoolidet
dc.titleRakenduskõrgharidus Euroopa kõrgharidusruumis: väljundid, institutsioonid ja toimemudelid 2020et
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.typeWorking Paperet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record