Show simple item record

dc.contributor.advisorKreegipuu, Maie, juhendaja
dc.contributor.authorVool, Karmen
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaal- ja haridusteaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2015-10-05T12:34:46Z
dc.date.available2015-10-05T12:34:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/48786
dc.description.abstractTöö eesmärgiks oli uurida mittekohanevate ja kohanevate isiksusejoonte seoseid empaatia ja terapeutilises suhtes esineva kontaktiga. Erinevalt varasematest uurimustest olid siinkohal tähelepanu all just intervjueeritavad. Valimisse kuulus 72 intervjueeritavat ning 72 küsitlejat. Intervjueeritavatest 30 olid teadaolevalt psüühikahäireteta inimesed, 42 aga kliinilise populatsiooni esindajad, uuritavatest 30 olid mees-, 42 naissoost, keskmiseks vanuseks oli 33,6 aastat (SD = 12,7). Suhte poolte vahel pidi esinema vähemalt üks nõustamis- või hindamissessioon, mille käigus ka andmeid koguti. Uuritavate isiksusejoonte hindamiseks kasutati Mittekohaneva ja kohaneva isiksuse küsimustikku SNAP-2, empaatia mõõtmiseks Empaatia skaalat ning suhtes esineva kontakti hindamiseks iseseisvalt kohandatud Kontaktiküsimustikku. Läbiviidud andmeanalüüside tulemusena leiti, et empaatial on oluline positiivne seos sündsusega, negatiivsed seosed aga pidurdamatuse, eraldatuse, manipulatiivsuse, agressiivsuse ja impulsiivsusega. Afektiivne, kuid mitte kognitiivne empaatia on ennustatav isiksusejoonte kaudu. Isiksushäired seonduvad empaatia mõlema komponendiga. Kui paranoilise, piirialase ja histrioonilise isiksuse puhul esinevad puudujäägid afektiivses empaatias, siis kognitiivse empaatia madalam tase esineb koos nartsissistliku ja obsessiiv-kompulsiivse isiksushäirega. Nii afektiivne kui ka kognitiivne empaatia võimaldavad terapeutilises suhtes esineva kontakti komponentidest oluliselt ennustada üksnes tõrjumist, isiku enesekohane ja suhte teise poole hinnang tema empaatiale ei lange kokku.et
dc.description.urihttp://www.ester.ee/record=b4515488*est
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherisiksushäiredet
dc.subject.otherempaatiaet
dc.titleIsiksushäiretele omaste joonte seos empaatia ning terapeutilise suhtegaet
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record