Show simple item record

dc.contributor.advisorMerilai, Arne, juhendaja
dc.contributor.advisorTomberg, Jaak, juhendaja
dc.contributor.authorRattasepp, Märten
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Kultuuriteaduste ja kunstide instituutet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkondet
dc.date.accessioned2016-07-05T11:48:12Z
dc.date.available2016-07-05T11:48:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/52264
dc.description.abstractMagistritöö koosneb kolmest suuremast peatükist, mis on jaotatud konkreetsemateks temaatiliseks alapeatükkideks. Esimene peatükk tutvustab üldisema sissejuhatusena Krossi ja Sebaldit, nende ühiskondlik-poliitilis-kultuurilist tausta ning teatud intrigeerivalt kokkulangevaid tendentse, millest moodustub kirjanikke ühendav kogemuste tasapind. Peatükis on ära toodud mitmed kriitilised mõttekäigud, mis iseloomustavad mõlema kirjanikku üldfilosoofilisi tunnetusi. Töö teine ja ühtaegu kõige mahukam peatükk eemaldub põgusalt Krossist ja Sebaldist, et võtta Bruno Latouri, Ian Hackingu ja Robert Scholesi jt teadustööde abil kokku modernsuse-postmodernsuse-amodernsuse trajektoor. Kolmas peatükk liigub üld- või ideaalabstraktsema teooria rajalt tagasi partikulaarsema Krossi ja Sebaldi vaatluse juurde, et teoreetilise külje potentsiaalset vohamist ning laialivalgumist veidi koondada, tasakaalustada ja rakendada, tõmmates ringi uuesti kokku. Näitlikustavaks materjaliks on Krossi romaan „Tabamatus― ning Sebaldi proosateos „Saturni rõngad―, mille võrdlemisel ilmneb (mittetäielik) hulk poeetilisi-narratiivseid praktikaid, mida kirjanikud oma kirjatöödes rakendavad.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rightsembargoedAccesset
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmagistritöödet
dc.subjectkirjanduset
dc.subjectKross, Jaanet
dc.subjectSebald, W., G.et
dc.titleJaan Kross ja W.G. Sebald kui pettunud modernistid: kirjanike amodernne trajektoor "Tabamatuses" ja "Saturni rõngastes"et
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International