Show simple item record

dc.contributor.authorRäis, Mari Liis
dc.contributor.authorKallaste, Epp
dc.contributor.authorSandre, Siir-Lii
dc.date.accessioned2017-01-31T14:21:46Z
dc.date.available2017-01-31T14:21:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/55400
dc.descriptionUuringu tulemused on koondatud nelja raportisse: 1. põhiraport, mis koondab uuringu olulisemad tulemused ning toob neid sünteesides välja peamised tugevused ja arenguvajadused Eesti kaasava hariduse korralduses ; 2. statistiline ülevaade HEV õpilastest ja tugimeetmetest; 3. kaasava hariduse tähenduslikkus; 4 kaasava hariduse tulemuslikkus.et
dc.description.abstractUuringu raames kaardistati kaasava hariduskorralduse rakendamise tugevusi ja nõrkusi Eestis dokumendianalüüsi, intervjuude, küsitlusandmete ja registriandmete põhjal. Kaasati kõiki olulisi sihtrühmi: õpetajad, koolijuhid, tugispetsialistid, lapsevanemad, koolipidajad ja Rajaleidja juhtumihaldajad. Tulemused näitasid, et Eesti on kaasava hariduse ideoloogia omaksvõtul üleminekufaasis kuna selle rakendamine eeldab mõtteviisi muutust kogu ühiskonnas. Kaasamise taksitusena on välja toodud lisaks hoiakutele vähene toetus õpetajale ja koolile nõustamise ja igas mõttes toetamise osas, tavakoolid eelistavad HEV õpilaste õpetamist pigem eriklassides. Analüüsi põhjal ei saa väita, et suurem kaasatus või tugimeetmed oleks oluliselt tõstnud võimalusi haridusteel jätkamiseks või andnud paremad eeldused töötamiseks, kuid osutavad nt sellele, et kodulähedases tavakoolis õppimise võimalust peetakse erivajadusega õpilasele vajalikuks ja oluliseks.et
dc.language.isoetet
dc.publisherEesti rakendusuuringute keskus CENTARet
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectüldharidus, hariduslikud erievajadused, kaasav hariduset
dc.titleHaridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse ja sellega seotud meetmete tõhususet
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/other
dc.typeManuscriptet


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record