Show simple item record

dc.contributor.advisorAkkermann, Kirsti, juhendajaet
dc.contributor.advisorSoidla, Kärol, juhendajaet
dc.contributor.authorKarelsohn, Brigitteet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2017-02-03T09:03:58Z
dc.date.available2017-02-03T09:03:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/55413
dc.description.abstractKäesoleva töö eesmärk oli uurida depressiooni tunnuste – masendunud meeleolu, suhteprobleemid, ebaefektiivsus, anhedoonia ja madal enesehinnang – muutusi vanuse ja soo lõikes noorukieas. Esialgne valim koosnes 308 lapsest, kes täitsid enesekohaseid küsimustikke neljal korral vähemalt 12-kuuliste vahedega (11–12, 12–13, 13–14 ja 15–16aastaselt). Antud uurimuses kasutati Laste Depressiooni Skaala abil kogutud andmeid. Tulemustest selgus, et vanuselised muutused depressioon tunnustes ilmnesid vaid poistel madala enesehinnangu alaskaalal, mille skoorid vanuse kasvades langesid. Ehkki soolisi erinevusi ilmnes iga tunnuse puhul, puudus üldine trend, et vanuse kasvades ilmneks rohkem ning ulatuslikumaid soolisi erinevusi depressiooni tunnustes. Tulemused on olulised edendamaks arusaama, millistele spetsiifilistele tunnustele tuleks eelkõige tähelepanu pöörata nii ennetustöö käigus kui ka juba vallandunud depressiooni sümptomite ära tundmises noorukiealistel poistel ja tüdrukutel.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectdepressiooni tunnusedet
dc.subjectnoorukidet
dc.subjectsoolised erinevusedet
dc.subjectvanuselised erinevusedet
dc.subjectsigns of depressionen
dc.subjectadolescenceen
dc.subjectsex differencesen
dc.subjectage differencesen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.titleDepressiooni tunnuste muutused vanuse ja soo lõikes 11-16 aastaste Eesti noorukite seas: longituuduuringet
dc.title.alternativeSigns of depression across age and sex: a longitudinal studyen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record