Show simple item record

dc.contributor.advisorAnni, Kätlin, juhendaja
dc.contributor.advisorHaring, Liina, juhendaja
dc.contributor.authorKesküla, Triin
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2018-06-05T07:19:10Z
dc.date.available2018-06-05T07:19:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/60313
dc.description.abstractKäesoleva uurimistöö eesmärk oli uurida, kas kindlad kognitiivse funktsionaalsuse valdkonnad skisofreeniaspektri häirega patsientide grupis on olulisel määral seotud skisofreeniasse haigestunud isikute sotsiaalse toimetuleku alanemisega, sealhulgas tööhõive staatusega. Valim koosnes 46-st skisofreeniaspektri häirega patsiendist. Patsientide hindamiseks kasutati Wechsleri täiskasvanute intelligentsusskaala kolmanda versiooni (WAIS-III) töömälu ja infotöötluskiiruse allteste, Üldise toimetuleku hindamise skaalat (GAF), Psühhiaatrilise hinnangu lühiskaalat (BPRS) ja Isikliku ja sotsiaalse toimetuleku skaalat (PSP). Leiti, et 1) kõigi hinnatud WAIS-III alltestide, BPRS skaala koondhinnangu ja PSP koondskoori vahel ilmnesid statistiliselt olulised seosed ja et 2) töötavatel patsientidel on mitte töötavatest patsientidest kõrgemad hinnatud WAIS-III alltestide tulemused, madalam BPRS koondhinnang ja kõrgem PSP skaala koondskoor. Töös järeldati, et skisofreeniaspektri häirega patsientide sotsiaalse toimetuleku alanemine omab seost töömälu ja infotöötluskiiruse võime langusega antud valimil.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/*
dc.subjectpsühhooset
dc.subjectsotsiaalne toimetuleket
dc.subjectkognitiivne võimekuset
dc.subjectpsychosisen
dc.subjectschizophreniaen
dc.subjectcognitive abilityen
dc.subjectsocial functioningen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.subject.otherskisofreeniaet
dc.titleSkisofreeniaspektri häirega patsientide kognitiivsete võimete seosed sotsiaalse toimetulekugaet
dc.title.alternativeRelationship between cognitive ability and social functioning in patients with schizophrenia spectrum disordersen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess