Show simple item record

dc.contributor.advisorAltnurme, Lea, juhendaja
dc.contributor.authorTenno, Indrek
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Usuteaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkondet
dc.date.accessioned2018-06-08T11:58:28Z
dc.date.available2018-06-08T11:58:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/60486
dc.description.abstractKäesolevas magistritöös vaadeldi Lõuna-Siberi traditsioonilistel šamaanirahvastel postsovetlikul vabanemisajal tekkinud neošamanistlikke tunnusjooni, praktikaid ja vorme, ning võrreldi neid Põhja-Euraasia kui laiema baaskultuuriruumi traditsiooniliste šamanistlike fenomenidega. Eesmärgiks oli uurida šamanismi muutumist ja arenemist ühes kindlas piirkonnas, tehes seda läbi šamanismi struktuursete elementide kõrvutamise, et joonistuksid välja traditsiooniliste Lõuna-Siberi šamanismisüsteemide ja sama piirkonna samade rahvaste neošamanismivormide erinevused ja ühisosad. Seejuures käsitleti paralleelselt ka Lääne neošamanismi arenguid kui Lõuna-Siberi neošamanismi paratamatuid mõjutegureid ja uuriti nende mõjuulatust Lõuna-Siberi protsessidele. Käesolevas magistritöös esitati kolm uurimisküsimust, millest kaks esimest on omavahel loogilises sidusussuhtes. Esimene uurimisküsimus käsitleb üldisemalt neošamanismi olemuslikku suhestumist laiemas mõttes traditsioonilisse šamanismi, teine küsimus puudutab vaid Lõuna-Siberi šamanistlike kultuuride teisenemist. Vastused mõlemale küsimusele joonistusid töös välja Lõuna-Siberi neošamanisimi uurimise käigus, seejuures esimese küsimuse koondjäreldusi võib pidada töö peamise uurimisteema kõrvalsaaduseks, kuna Lõuna-Siberi šamanismimuutuste vaatlemiseks oli uurimisplatvormiks vaja paratamatult võtta laiemat tagapõhja kirjeldav positsioon, mille baasilt kitsam uurimisteema ka sellevõrra täpsemini välja paistaks ja eristuks.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/*
dc.subjectšamanismet
dc.subjectšamaanidet
dc.subjectpõlisrahvadet
dc.subjectSiberet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.titleNeošamanistlike liikumiste tekkimisest ja vormidest ning nende paigutumisest Põhja-Euraasia traditsioonilise šamanismi konteksti Lõuna-Siberi rahvaste näitelet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess