Show simple item record

dc.contributor.advisorOlli, Kalle, kaasjuhendajaet
dc.contributor.advisorJoana Barcelos e Ramos, juhendaja
dc.contributor.authorAlbert, Gerli
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Botaanika osakondet
dc.date.accessioned2018-07-10T11:12:40Z
dc.date.available2018-07-10T11:12:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/61284
dc.description.abstractInimtegevuse poolt õhku paisatud süsihappegaas (CO2) on põhjustanud kiiresti tõusva CO2 taseme atmosfääris. Heitkoguste praeguse kasvutempo jätkudes, võib aastaks 2100 CO2 tase kahekordistuda. Süsihappegaasi kontsentratsioon atmosfääris on tasakaalus ookeani pindmise kihi CO2 tasemega, põhjustades seeläbi pH alanemist. On leitud, et muutused vee keemilistes omadustes (suurenev CO2/alanev pH tase) võivad avaldada mõju primaarprodutsentidele. Tänaseks on vähe teada millised on erinevate faktorite koosmõjud. Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada millised on CO2 (620, 840, 1640 μatm) ja nitraadi (7 and 13 μmol l-1) mõjud kolooniaid moodustavale kosmopoliitsele ränivetikale Asterionellopsis glacialis. Vastupidiselt eeldusele, CO2 mõju kasvule ei sõltunud nitraadi kontsentratsioonist. Leiti, et CO2 suurenedes tõusis saagikus ning suurenes kasvukiirus. Samuti suurenesid kolooniad. Leiti ka, et kasv oli oluliselt suurem kõrgemal nitraadi kontsentratsioonil, aga see ei mõjutanud kolooniate suurust. Töö tulemustest järeldub, et suurenev süsiniku kättesaadavus mõjutab positiivselt A. glacialise kasvu ning kolooniate moodustamist. Eeldustekohaselt vajuvad suuremad kolooniad kiiremini ning seeläbi kiireneb orgaanilise aine settimine, mis eemaldab süsiniku aktiivsest bioloogiliselt ringest. Tänu sellele on võimalik anda negatiivset tagasisidet inimtekkelisele CO2 hulga tõusule Maa atmosfääris.et
dc.language.isoenget
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/*
dc.subjectCO2et
dc.subjectclimate changeet
dc.subjectocean acidificationet
dc.subjectphytoplanktonet
dc.subjectdiatomset
dc.subjectgrowth rateet
dc.subjectnitrate availabilityet
dc.subjectcolony sizeet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherookeani hapestumineet
dc.subject.otherCO2et
dc.subject.otherkliimamuutusedet
dc.subject.otherfütoplanktonet
dc.subject.otherränivetikadet
dc.subject.otherkasvukiiruset
dc.subject.othernitraadi kontsentratsioonet
dc.subject.otherkoloonia suuruset
dc.titleThe response of the diatom Asterionllopsis glacialis to variations in CO2 and nitrate availabilityet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess