Show simple item record

dc.contributor.advisorTamm, Gerly, juhendaja
dc.contributor.authorLuha, Kristi
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2018-07-19T12:58:01Z
dc.date.available2018-07-19T12:58:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/61311
dc.description.abstractKäesolevas töös kirjeldatakse rõõmsate ja neutraalsete näoilmete mõju implitsiitsele töömälule sõnade praimingu eksperimendis, laia ja kitsa haardeulatusega katsetingimustes. Peamiseks hüpoteesiks oli, et rõõmsa näostiimuliga sõnade esitlemisel jääb rohkem sõnu meelde laia tähelepanufookusega katsetingimuses. Lisaks uuriti, kuidas katsealuste endi tähelepanustrateegia (lokaalne vs globaalne) sooritust mõjutab, uurimiseks kasutati Navon’i (1977) testi. Eksperiment oli katseisikutevaheline (n=33) ja 2 x 2 disainiga: rõõmus/neutraalne nägu vs kitsas/lai tähelepanufookus. Tulemustest selgus, et tähelepanu haardeulatus (kitsas vs lai) omas mõju sõnade meenustamisele (õigete sõnade arv oli kõrgem laia tähelepanufookusega katsetingimuses) (t-test, p ˂ 0,05). ANOVA analüüsist aga ilmnes, et puudus emotsiooni katsetingimuse ja haardeulatuse interaktsioon (p ˃ 0,05) praiminguefektile. Samuti ei omanud statistiliselt olulist mõju praiminguefektile katseisikute fookusstrateegia katsesse tulles (p ˃ 0,05). Katsetingimus ise seevastu omab statistiliselt olulist rolli tulemustes (p ˂ 0,05).et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/*
dc.subjecthaardeulatuset
dc.subjectimplitsiitne töömäluet
dc.subjectemotsioonidet
dc.subjectnäoilmedet
dc.subjectfocal lengthen
dc.subjectimplicit working memoryen
dc.subjectemotionsen
dc.subjectfacial expressionsen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.titleRõõmsate nägude mõju praiminguefektile kitsa ja laia tähelepanu haardeulatusega katsetingimusteset
dc.title.alternativeThe effect of happy faces on word priming effect in narrow and broad attentional focus conditionsen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess