Show simple item record

dc.contributor.advisorFredrik Payman Milani
dc.contributor.advisorTaivo Pungas
dc.contributor.authorSirgmets, Marit
dc.date.accessioned2019-10-15T09:26:28Z
dc.date.available2019-10-15T09:26:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/66117
dc.description.abstractSündmuslogid sisaldavad väärtuslikku informatsiooni äriprotsesside seisundi kohta. Informatsioonile ligi pääsemiseks peab andmestiku viima arusaadavale kujule. Protsissikaeve tööriistad kasutavad erinevaid diagramme, mis toetavad sündmuslogide visuaalset uurimist. Nende diagrammide kujundamine ei ole lihtne ülesanne, sest tihti ei tea arendaja ega kasutaja, kus huvipakkuv informatsioon võib asuda. Seepärast peavad diagrammid olema paindlikud, kuid samas lihtsad ja intuitiivsed, et nii analüütikud kui ka mitteasjatundjad saaksid tööriista kasutada. Antud töö uurib olemasolevate protsessikaeve diagrammide kujundusi ja kuidas need kujundused on autorite poolt põhjendatud. Töös tutvustatakse ka raamistikku, mis on välja töötatud selleks, et lihtsustada ja täiustada protsessikaeve diagrammide kujundamist. See põhineb andmete visualiseerimise teoorial ja visualiseerimise praktikatel protsessikaeves. Raamistiku tõhusust on katsetatud juhtumuuringus.
dc.description.abstractEvent logs hold valuable information about the health of business processes. In order to access this information, raw data must be transformed to a comprehensible format. Process mining tools use various diagrams to support visual exploration of process logs. Designing such diagrams is not an easy task because oftentimes neither the developer nor user know where interesting or intriguing information lays. Therefore, the diagrams require thoughtful designs that on the one hand allow flexible exploration, and on the other hand, are simple and intuitive to use for analysts as well as non-experts. This work takes a look into existing solutions of process mining visualizations and the design decisions the visualizations are based on. A framework is proposed to simplify and improve the design process for process mining diagrams. It is based on data visualization theory as well as visualization practices in process mining. The effectiveness of the framework is tested in a case study.
dc.language.isoen
dc.titleProtsessikaeve diagrammide kujundamise raamistik
dc.title.alternativeA Visualization Framework for Designing Process Mining Diagrams
dc.typeThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record