Show simple item record

dc.contributor.advisorLipmaa, Helger, juhendaja
dc.contributor.authorAbdolmaleki, Behzad
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkondet
dc.date.accessioned2020-07-09T07:50:11Z
dc.date.available2020-07-09T07:50:11Z
dc.date.issued2020-07-09
dc.identifier.isbn978-9949-03-375-1
dc.identifier.isbn978-9949-03-376-8 (pdf)
dc.identifier.issn2613-5906
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/68427
dc.descriptionVäitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsiooneet
dc.description.abstractTäieliku koosluskindlusega (TK) kinnitusskeemid ja nullteadmustõestused on ühed põhilisemad krüptograafilised primitiivid, millel on hulgaliselt päriselulisi rakendusi. (TK) Kinnitusskeem võimaldab osapoolel arvutada salajasest sõnumist kinnituse ja hiljem see verifitseeritaval viisil avada. Täieliku koosluskindlusega protokolle saab vabalt kombineerida teiste täieliku koosluskindlusega protokollidega ilma, et see mõjutaks nende turvalisust. Nullteadmustõestus on protokoll tõestaja ja verifitseerija vahel, mis võimaldab tõestajal veenda verifitseerijat mingi väite paikapidavuses ilma rohkema informatsiooni lekitamiseta. Nullteadmustõestused pakuvad suurt huvi ka praktilistes rakendustes, siinkohal on olulisemateks näideteks krüptorahad ja hajusandmebaasid üldisemalt. Siin on eriti asjakohased just lühidad mitteinteraktiivsed nullteadmustõestused (SNARKid) ning kvaasiadaptiivsed mitteinteraktiivsed nullteadmustõestused (QA-NIZKid). Mitteinteraktiivsetel nullteadmustõestustel juures on kaks suuremat praktilist nõrkust. Esiteks on tarvis usaldatud seadistusfaasi osapoolte ühisstringi genereerimiseks ja teiseks on tarvis täielikku koosluskindlust. Käesolevas doktoritöös me uurime neid probleeme ja pakume välja konkreetseid konstruktsioone nende leevendamiseks. Esmalt uurime me õõnestuskindlaid SNARKe juhu jaoks, kus seadistusfaasi ühisstring on õõnestatud. Me konstrueerime õõnestuskindla versiooni seni kõige tõhusamast SNARKist. Samuti uurime me QA-NIZKide õõnestuskindlust ja konstrueerime kõige efektiivsemate QA-NIZKide õõnestuskindla versiooni. Mis puutub teise uurimissuunda, nimelt täielikku koosluskindlusesse, siis sel suunal kasutame me pidevaid projektiivseid räsifunktsioone. Me pakume välja uue primitiivi, kus eelmainitud räsifunktsioonid on avalikult verifitseeritavad. Nende abil me konstrueerime seni kõige tõhusama mitteinteraktiivse koosluskindla kinnitusskeemi. Lõpetuseks me töötame välja uue võtte koosluskindlate kinnitusskeemide jaoks, mis võimaldab ühisarvutuse abil luua nullteadmustõestuste ühisstringe.et
dc.description.abstractQuite central primitives in cryptographic protocols are (Universally composable (UC)) commitment schemes and zero-knowledge proofs that getting frequently employed in real-world applications. A (UC) commitment scheme enables a committer to compute a commitment to a secret message, and later open it in a verifiable manner (UC protocols can seamlessly be combined with other UC protocols and primitives while the entire protocol remains secure). A zero-knowledge proof is a protocol usually between a prover and a verifier that allows the prover to convince the verifier of the legality of a statement without disclosing any more information. Zero-knowledge proofs and in particular Succinct non-interactive zero-knowledge proofs (SNARKs) and quasi adaptive NIZK (QA-NIZK) are of particular interest in the real-world applications, with cryptocurrencies or more generally distributed ledger technologies being the prime examples. The two serious issues and the main drawbacks of the practical usage of NIZKs are (i) the demand for a trusted setup for generating the common reference string (CRS) and (ii) providing the UC security. In this thesis, we essentially investigate the aforementioned issues and propose concrete constructions for them. We first investigate subversion SNARKs (Sub zk-SNARKs) when the CRS is subverted. In particular, we build a subversion of the most efficient SNARKs. Then we initiate the study of subversion QA-NIZK (Sub-QA-NIZK) and construct subversion of the most efficient QA-NIZKs. For the second issue, providing UC-security, we first using hash proof systems or smooth projective hash functions (SPHFs), we introduce a new cryptographic primitive called publicly computable SPHFs (PC-SPHFs) and construct the currently most efficient non-interactive UC-secure commitment. Finally, we develop a new technique for constructing UC-secure commitments schemes that enables one to generate CRS of NIZKs by using MPC in a UC-secure manneren
dc.description.urihttps://www.ester.ee/record=b5359269et
dc.language.isoenget
dc.relation.ispartofseriesDissertationes informaticae Universitatis Tartuensis;17
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcryptographyen
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDet
dc.subject.otherdissertationset
dc.subject.otherväitekirjadet
dc.subject.otherkrüptograafiaet
dc.titleOn succinct non-interactive zero-knowledge protocols under weaker trust assumptionset
dc.title.alternativeMitte-interaktiivsed nullteadmusprotokollid nõrgemate usalduseeldustegaet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess