Show simple item record

dc.contributor.advisorHarro, Jaanus, juhendaja
dc.contributor.advisorVares, Marten, juhendaja
dc.contributor.authorPuksa, Karolina
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2021-11-03T07:27:07Z
dc.date.available2021-11-03T07:27:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/75549
dc.description.abstractKäesolevas töös uuriti, kuidas mõjutab akuutne amfetamiini manustamine erineva positiivse afektiivsuse ja püsisuhkrutarbimisega rottide 50-kHz ultrahelihäälitsuste arvu ja liikumisaktiivsust. Kõdistamisele järgnevate ultrahelihäälitsuste alusel jaotati rotid (N = 40) palju- ja vähekudisejateks (vastavalt HC ja LC) ning suhkrueelistuse testide põhjal palju- ja vähemaiustajateks (vastavalt HSuc ja LSuc). Kõikidele rottidele manustati katsepäeval amfetamiini (1 mg/kg, kõhuõõnesiseselt) ning skooriti nende 50-kHz ultrahelihäälitsusi ja liikumisaktiivsust, mis esinesid 20 minuti jooksul pärast amfetamiini manustamist. Kahesuunalise ANOVA tulemusena selgus, et HC ja LC ning HSuc ja LSuc rotid ei erinenud teineteisest amfetamiini manustamisele järgnevas kudisemises ja liikumisaktiivsuses statistiliselt oluliselt. Tulemustest järeldub, et ilma eelneva kroonilise muutliku stressirežiimita ei erine fenotüübid käitumuslikus vastuses amfetamiinile.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpositiivne afektiivsuset
dc.subjectpüsisuhkrutarbimineet
dc.subject50-kHz ultrahelihäälitsusedet
dc.subjectpositive affectivityen
dc.subjectsugar intakeen
dc.subject50-kHz ultrasound vocalizationsen
dc.subjectlocomotor activityen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.subject.otheramfetamiinet
dc.subject.otherliikumisaktiivsuset
dc.subject.otheramphetamineen
dc.titlePositiivne afektiivsus ja püsisuhkrutarbimine: individuaalsed erinevused akuutse amfetamiini mõjus 50-kHz ultrahelihäälitsustele ning liikumisaktiivsuseleet
dc.title.alternativePositive affectivity and sugar intake: individual differences in the effect of acute amphetamine on 50-kHz ultrasonic vocalizations and locomotor activityen
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess