Show simple item record

dc.contributor.advisorUusberg, Helen, juhendaja
dc.contributor.advisorUusberg, Andero, juhendaja
dc.contributor.authorRanne, Linda
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2021-11-05T12:22:26Z
dc.date.available2021-11-05T12:22:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/75680
dc.description.abstractUurimuses võrreldi ümberhindamise ning tähelepanu kõrvalejuhtimise valiku eelistusi olenevalt stiimuli intensiivsusest; hinnati strateegiate rakendamise subjektiivset efektiivsust ning keerukust; vaadeldi otsustusprotsessi dünaamikat hiiretrajektoori aja, pikkuse ja joonealuse pindala põhjal. Selleks viidi läbi veebikatse, millest võttis osa 53 inimest. Katses paluti valida ümberhindamise ja tähelepanu kõrvalejuhtimise vahel, et vähendada erineva negatiivse intensiivsusega piltidest tekitatud negatiivset emotsiooni. Tulemused näitasid, et ümberhindamist eelistati rohkem madala negatiivse intensiivsusega stiimulpiltide korral ja tähelepanu kõrvalejuhtimist kõrge negatiivse intensiivsusega stiimulpiltide korral, kuid ümberhindamise rakendamine oli olenemata stiimulpiltide intensiivsusest subjektiivselt lihtsam ning efektiivsem ehk leiti vastuolu ümberhindamise eelistuse ning selle efektiivsuse vahel. Arvestades varasemalt leitud seoseid ümberhindamise kasutamise ja hea vaimse tervise vahel, oleks oluline panustada ümberhindamise sagedamasse kasutusse. Uuringus kasutati uuenduslikku hiiretrjektoori meetodit, et hinnata emotsiooni regulatsiooni strateegiate valiku automaatsust. Mõõdikute analüüsi põhjal ei leitud aga statistiliselt olulisi tulemusi, seega uuringut tuleks korrata näiteks suurema valimiga.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectemotsioonide reguleerimineet
dc.subjecttähelepanu kõrvalejuhtimineet
dc.subjectemotsioonide reguleerimise otsusedet
dc.subjecthiiretrajektoori analüüset
dc.subjectafektiivsed pildidet
dc.subjectstrateegia eelistusedet
dc.subjectenesekohased hinnangudet
dc.subjectemotion regulationen
dc.subjectdistractionen
dc.subjectemotion regulation choiceen
dc.subjectmouse-tracking analysisen
dc.subjectaffective picturesen
dc.subjectstrategy preferencesen
dc.subjectself-report ratingsen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.subject.otherümberhindamineet
dc.subject.otherreappraisalen
dc.titleEmotsioonide regulatsiooni otsused - ümberhindamise ja tähelepanu kõrvalejuhtimise eelistuse, efektiivsuse ning valiku dünaamika võrdluset
dc.title.alternativeEmotion regulation decisions – comparison of preferences, effectiveness and choice dynamics of reappraisal and distractionen
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess