Show simple item record

dc.contributor.advisorKonstabel, Kenn, juhendaja
dc.contributor.authorNuut, Madli
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2021-11-11T09:23:06Z
dc.date.available2021-11-11T09:23:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/75776
dc.description.abstractEesmärk: Mindfulnessil ehk teadvelolekul põhinevad sekkumised (Mindfulness-Based Intervention, MBI) on näidanud paljulubavaid tulemusi laste ja noorukite vaimsele tervisele. Seniste uuringute puuduseks on väikesed valimid ja randomiseeritud kontrollitud uuringute (randomized control trial, RCT) madal kvaliteet. Käesolevas töös uuriti MBI mõju õpilaste emotsionaalsele enesetundele (EEK-2) ja eneseraporteeritud emotsioonidele. Meetod: Eesti koolide õpilased (N = 750) 12 koolist, vanuses 13-16 aastat (8.-9. klass) jaotati juhuslikult 10-nädalasse programmi, kus katserühmas kasutati sekkumisena Vaikuseminutite teadvelolekul põhinevaid harjutusi. Mõlemas rühmas arutati enesejuhtimisega seotud teemasid, kontrollgrupis viidi teadveloleku harjutuste asemel läbi muu harjutus (ettelugemine või vaikne olemine). Lisaks viidi õpilaste eneseraporteeritud emotsioonide uurimiseks läbi meeleoluanalüüs (sentimental analysis). Tulemused: EEK-2 asteenia ja ärevuse alaskaalade keskmised jäi katserühmas samaks võrreldes kontrollrühmaga, kus skoorid aja jooksul tõusid. Meeleoluanalüüsis selgus statistiline erinevus aja lõikes negatiivse valentsiga emotsioonide nimetamisel. Järeldused: Eesti koolides läbi viidud 10-nädalasel mindfulnessil põhineval programmil oli efekt noorukite vaimsele kurnatusele ja ärevusele. Edaspidised uuringud võiksid keskenduda harjutuste kestusele, et näha kas pikaajalisem või regulaarne praktika annab tugevamaid tulemusi ja muutusi õpilaste enesekohastes hinnangutes.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectrandomiseeritud kontrollitud uuringet
dc.subjectmeeleoluanalüüset
dc.subjectemotsionaalne enesetunneet
dc.subjectmindfulnesset
dc.subjectrandomized controlled trialen
dc.subjectsentimental analysisen
dc.subjectemotional well-beingen
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherteadveloleket
dc.subject.otheremotsioonidet
dc.subject.othermindfulnessen
dc.subject.otheremotionsen
dc.titleMindfulness-tüüpi Vaikuseminutite harjutuste mõju 8.-9.kl õpilaste eneseraporteeritud emotsionaalsele enesetundeleet
dc.title.alternativeThe impact of mindfulness-based exercises on 8th-9th grade students self-reported emotional well-beignen
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess