Show simple item record

dc.contributor.advisorTamm, Gerly, juhendaja
dc.contributor.authorRahe, Tiina
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2021-11-12T07:54:20Z
dc.date.available2021-11-12T07:54:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/75805
dc.description.abstractVarasemast on teada, et ärevus võib mõjutada töömälu sooritust. Vähem on teada selle kohta, mida inimesed ise usuvad oma soorituse kohta ja kuidas see seondub objektiivselt mõõdetud andmetega. Mida inimesed ise usuvad, kui tugevalt nende sooritus keskendumis- ja mõtlemisülessannetes ja emotsionaalne seisund on omavahel seotud? Ma uurisin, kuidas selline metateadmine ehk teadmine iseenda mõtlemise seaduspäradest (metahinnang), töömälu sooritus, ärevus ja muretsemine võiksid omavahel seotud olla. Uuringus osales 156 inimest vanuses 18-50. Üldvalimil oli näha nõrk negatiivne seos (-0,17, p<0.05) soorituse ja seisundiärevuse vahel. Üldiselt olid osalejad kaldu ülehindamise suunas: anti metahinnang, et seisund mõjutab sooritust üsna palju. Metahinnang ei korreleerunud aga töömälu ülesannete soorituse, Raveni testi soorituse, seisundiärevuse ega muretsemisega. Oluline tulemus oli see, et negatiivne seos ärevuse ja töömälu soorituse vahel ilmnes üksnes neil, kes emotsionaalse seisundi ja mõtlemisvõime tugevasse seosesse ei uskunud. Ärevuse mõju sooritusele võib vahendada see, kas inimene on erinevate seisundite mõju endale teadvustanud, kuidas ta sellesse teadmisesse suhtub ning kas ta on soorituse parandamiseks efektiivseid metakognitiivseid strateegiaid tundma õppinud ja nende rakendamist eelnevalt teadlikult harjutanud. Ma arvan, et tulemused vihjavad sellele, et metakognitiivseid teadmisi ja strateegiaid õpetavad sekkumisprogrammid võivad olla põhjendatud.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecttäidesaatvad funktsioonidet
dc.subjectseisundiärevuset
dc.subjectmuretsemineet
dc.subjectmetateadmineet
dc.subjectmuutuse avastamise paradigmaet
dc.subjectmuutuse avastamise ülesandedet
dc.subjectexecutive functionsen
dc.subjectstate anxietyen
dc.subjectworryingen
dc.subjectchange detection paradigmen
dc.subjectchange detection tasksen
dc.subjectmeta-assessmenten
dc.subjectmeta-knowledgeen
dc.subjectmeta-awarenessen
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.othertöömäluet
dc.subject.otherärevuset
dc.subject.othermetakognitsioonet
dc.subject.otherworking memoryen
dc.subject.otheranxietyen
dc.titleMetakognitiivse hinnangu seosed seisundiärevuse, muretsemise ja töömälu soorituse näitajategaet
dc.title.alternativeThe relationship between metacognitive assessment, state anxiety, worrying, and the performance in working memory tasksen
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess