Show simple item record

dc.contributor.advisorAkkermann, Kirsti, juhendaja
dc.contributor.authorSäde, Kadri
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2021-11-12T07:59:58Z
dc.date.available2021-11-12T07:59:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/75807
dc.description.abstractOCI-R (Foa jt, 2002) on usaldusväärne ja laialdaselt kasutatav küsimustik OKH sümptomite raskuse hindamisel. Kuus alaskaalat esindavad igaüks levinud OKH sümptomeid: Pesemine, Painamine, Kogumine, Korrastamine, Kontrollimine ja Neutraliseerimine. Käesolevas töös hinnati eestikeelse OCI-R (E-OCI-R) küsimustiku faktorstruktuuri, sisereliaablust, kordustestimise reliaablust ja eristavat valiidsust 650 osalejaga. Neist 144 olid psühhiaatrilise diagnoosiga indiviidid, kel esines kas obsessiiv-kompulsiivne häire, depressioon, ärevushäire, anorexia nervosa, bulimia nervosa või autismispektrihäire. Kinnitav faktoranalüüs kordas originaalküsimustiku 6-faktorilist lahendit. Koguskaala sisereliaablus oli suurepärane (α = .909, ω = .911) ning kordustestimise reliaablus väga hea (rs = .758, p = .001). OKH-ga indiviidide E-OCI-R koguskoor erines meeleoluhäiretega ja tervete indiviidide E-OCI-R koguskoorist, kuid mitte ärevushäiretega indiviididest. E-OCI-R küsimustikku on alust pidada usaldusväärseks mõõtvahendiks OKH sümptomite hindamisel, kuid selle võime eristada OKH-ga indiviide teiste psüühikahäiretega indiviididest ja tervetest indiviididest vajab täiendavat kontrollimist suuremal kliinilisel valimil.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectobsessiiv-kompulsiivne häireet
dc.subjectkinnitav faktoranalüüset
dc.subjecteestikeelne revideeritud obsessiiv-kompulsiivne küsimustiket
dc.subjectconfirmatory factor analysisen
dc.subjectobsessive-compulsive inventory-reviseden
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherhindamineet
dc.subject.otherobsessive-compulsive disorderen
dc.subject.otherassessmenten
dc.titleEestikeelse OCI-R küsimustiku valideerimineet
dc.title.alternativeValidation of the Estonian version of Obsessive-Compulsive Inventory-Reviseden
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess