Show simple item record

dc.contributor.advisorAru, Jaan, juhendaja
dc.contributor.authorUibopuu, Oliver Jared
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2021-11-12T12:24:13Z
dc.date.available2021-11-12T12:24:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/75838
dc.description.abstractHuvi nootroopikumide vastu on maailmas tõusutrendil. Tarbijaskonnaks pole ainult kognitiivset võimekust vähendavate haiguste käes kannatajad, vaid ka inimesed, kes ambitsioonikusest või sportlikust huvist püüavad leida viise oma kognitiivse võimekuse tõstmiseks. Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida, kas looduslikel nootroopilistel toidulisanditel on mõju tervete täiskasvanud inimeste kognitiivsele võimekusele. Eksperimendi lõppvalimisse kuulus 101 inimest, neist 43 olid meessoost ja 58 naissoost, keskmise vanusega 28,63 aastat (SD= 5,03; mediaan = 29). Katseisikud jagati kahte gruppi (platseebo ja nootroopikumi saajad) ja neil paluti manustada 28 päeva jooksul kapsleid. Selle ajavahemiku jooksul täideti viiel korral kognitiivsete võimete mõõtmiseks kohaldatud teste ja igapäevaselt paluti täita une- ja aktiivsuspäevikut. Andmeanalüüsis selgus, et nootroopikumija platseebogrupi tulemuste võrdluses statistiliselt olulisi erinevusi ei esinenud. Olulisi erinevusi esines aga testimiskordade vahel mõlemas grupis. Testimiskordade vahelisi statistiliselt olulisi erinevusi võib seletada õppimisefektiga. Kokkuvõtvalt leidsime, et töös kasutatud nootroopikumide tarvitamisega ei kaasne statistiliselt olulist eelist kognitiivses võimekuses võrreldes platseebo tarvitamisega.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnootroopikumidet
dc.subjectkognitiivne võimekuset
dc.subjectbiohäkkerluset
dc.subjectnootropicsen
dc.subjectcognitive performanceen
dc.subjectbiohackingen
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.othertoidulisandidet
dc.subject.otherfood supplementsen
dc.titleHericium erinaceus’t, Bacopa monnieri’st, Centella asiatica’st koosneva nootroopikumi(segu) mõju tervete katseisikute kognitiivsele võimekusele: platseebogrupiga topeltpime eksperimentet
dc.title.alternativeEffect of nootropics(mix) from Hericium erinaceus, Bacopa monnieri, Centella asiatica on cognitive performance of healthy subjects: a double-blind experiment with placebo groupen
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess