Show simple item record

dc.contributor.advisorLiin, Triin, juhendaja
dc.contributor.authorBrand, Lisa
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2021-11-17T08:10:11Z
dc.date.available2021-11-17T08:10:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/75855
dc.description.abstractKarjääriõpe algab tänapäeval juba lasteaiast. Käesoleva uurimistöö eesmärk oli uurida lasteaiaõpetajate arvamusi ja uskumusi sellest, kuidas nad saavad toetada laste karjääri kujundamiseks vajalike oskuste arengut ning välja selgitada milliste meetoditega nad seda teevad. Uurimus oli kvalitatiivne ning selles osales kümme lasteaiaõpetajat. Andmed koguti poolstruktureeritud intervjuude abil. Uurimuse tulemustest selgus, et intervjueeritavad lasteaiaõpetajad usuvad, et nad saavad laste karjääri kujundamise oskuste arengut lasteaias toetada. Samuti ilmnes tulemustest, et õpetajad arvavad, et nad saavad saavutada õppe- ja kasvatusvaldkonna “mina ja keskkond” õpiväljundid. Peamised meetodid, mida uuritavad õpetajad õpetamisel kasutavad on erinevad mängud, vestlused ja õppekäigud.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpreschool teacheren
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.subject.otherlasteaedet
dc.subject.otherlasteaiaõpetajadet
dc.subject.otherkarjääret
dc.subject.otheroskusedet
dc.subject.otheruskumusedet
dc.subject.otherkindergartenen
dc.subject.othercareeren
dc.subject.otherskillsen
dc.subject.otherbeliefsen
dc.titleTartu lasteaiaõpetajate uskumused oma õpetuste mõjust laste karjääri kujundamise oskusteleet
dc.title.alternativeTartu preschool teacher’s beliefs about the impact of their teachings on childrens career development skillsen
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess