Show simple item record

dc.contributor.advisorHerodes, Koit
dc.contributor.authorMaasik, Raido
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Keemia instituutet
dc.date.accessioned2022-10-06T12:13:37Z
dc.date.available2022-10-06T12:13:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/85938
dc.description.abstractMassispektromeetria (MS) ühendatud vedelikkromatograafiaga (HPLC) on populaarne instrumentaalne meetod. MS instrumendi omadused tulenevad selle ehitusest ja mõõtmisrežiimist. Üldiselt on teada, et MS-detekteerimise korral võimaldavad vähema arvu ioonide jälgimise režiimid saavutada madalamaid määramispiire (LoQ), kuid puudub vastav kvantitatiivne hinnang. Selles töös hinnati ühe- ja kolmekordse kvadrupooliga massispektromeetrite mõõterežiimide (MRM, SIM, skaneerivad režiimid) mõju meetodi LoQ-le. Uuritavaks mudelsüsteemiks oli kuue aine (3 püriidini derivaati ja 3 diestrit) segu, millele töötati välja isokraatiline pöördfaas-HPLC metoodika. Võrdluses leiti, et ühekvadrupoolsel instrumendil oli kõige laiem skaneerimisvahemik (900 m/z ühikut) 1,7 kõrgema LoQ väärtusega kui kitsaim skaneerimisvahemik (50 m/z ühikut). SIM mõõtmisrežiim oli madalaima LoQ väärtusega – 2 korda madalam skaneerivast režiimist. Kolmekvadrupoolsel instrumendil oli MRM mõõtmisrežiim madalaima LoQ väärtusega, olles keskmiselt 2 korda madalam kui SIM ja fragmenteerimisega skaneerivad režiimid ning 2,5 korda madalam kui skaneeriv mõõtmisrežiimet
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsembargoedAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectLC-MS, massispektromeetria, QqQ, LoQ, MRM, SIM, neutraali kao skaneerimineet
dc.subjectneutraali kao skaneerimineet
dc.subjectSIMet
dc.subjectMRMet
dc.subjectLoQet
dc.subjectQqQet
dc.subjectmassispektromeetriaet
dc.subjectLC-MSet
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.titleMassispektromeetri tööparameetrite mõju LC-MS analüüsimeetodi määramispiirileet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as embargoedAccess