Covid-19 mõju krooniliste haiguste põdejatele Eestis

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

COVID-19 pandeemia on avaldanud mõju kogu maailma tervishoiusüsteemidele ja elanikkonnale, eriti krooniliste haigustega inimestele. Need patsiendid kuuluvad suurema riskiga rühma nii COVID-19 raske kulgemise kui ka nende põhihaiguste halvenemise osas. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on keskenduda kroonilisi haiguseid põdevatele inimestele ning hinnata nende ligipääsu tervishoiuteenustele COVID-19 pandeemia esimese aasta jooksul. Selleks kasutati elektroonilisi terviseandmeid, et ennustusmudelit treenida. Ennustumudel kasutab gradientvõimendus algoritmi ehk järjestikus õppe algoritmi. Uurimistöö tulemusena selgus, et mudel hindab üsna hästi inimeste ligipääsu tervishoiuteenustele. Samas selgus ka, et mudelit on vaja kalibreerida iga teatud perioodi tagant ning et riskimudeleid saab kasutada järgmistel nakkushaiguste levikutel.

Description

Keywords

COVID-19, SARS-CoV-2

Citation