Kogemuslood ja koosloome: sissevaateid jutustamispraktikasse sotsiaalmeedias ja selle uurimise metodoloogiasse

Date

2023-11-23

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Väitekirja keskmes on kaks omavahel seotud teemat. Esiteks keskendub väitekiri jutustamispraktikale eriilmelistes sotsiaalmeedia keskkondades, mis võimaldavad naistel jagada oma kogemuslugusid emaks saamisest ja olemisest ja selle teekonnaga seotud raskustest (nt lood raseduse katkemisest, kehavälise viljastamise ravi läbimisest, elust puudega lapsega jm). Vaatluse all on küsimused, millist rolli mängib sedalaadi kogemuslugude jagamine teemakohaste veebikogukondade moodustumisel ning toimimisel ning mil viisil mõjutavad veebikogukond ja selle suhtlusruumi iseärasused seda, mida ning kuidas naised oma lugudes jagavad. Ühtlasi ilmnevad laiemad sotsiaalkultuurilised põhjused, miks jagatakse tundliku sisuga isiklikke lugusid sotsiaalmeedias. Teiseks keskendub väitekiri eelkirjeldatud ainesele ning uurimisküsimustele sobivale uurimismetodoloogiale. Vaatluse all on sotsiaalmeedia loomulike jutustamissituatsioonide ja delikaatse sisuga kogemuslugude folkloristlikule uurimisele sobilikud välitöö- ning analüüsimeetodid ning uurimisvälja piiritlemist, uurimismaterjali salvestamisviise ning uurijaeetikat puudutavad küsimused.
The thesis deals with two interrelated topics. First, the dissertation focuses on the storytelling practices in different social media environments that allow women to share their stories of becoming and being a mother and the difficulties associated with this journey (e.g., stories of miscarriage, IVF treatment, life with a disabled child, etc.). The questions under consideration are: what role does sharing this kind of narratives play in the formation and functioning of thematic online communities, and how does the online community and the characteristics of its communication space influence what and how women share in their stories. At the same time, broader socio-cultural reasons for sharing sensitive personal stories on social media are revealed. Secondly, the dissertation focuses on the research methodology that fits the previously described subject and the research questions. Fieldwork methods and data analysis methods suitable for the folkloristic research of natural storytelling practices of social media and personal experience stories with delicate content, as well as questions concerning the delimitation of the research field, ways of recording research material, and research ethics, are under consideration.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

women, personal experience narratives, co-creation, participatory storytelling, social media, forums, network communication, internet folklore, online ethnography, reflexivity (sociology)

Citation