Etniline puhastus kui valitsuse poliitika vähemuse suhtes: konflikt Myanmari valitsuse ja rohinga vähemuse vahel

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureuse töö eesmärgiks on luua selgete tunnustega raamistik määratlemaks, mis on etniline puhastus, et hinnata, kas Myanmari valitsuse ja riigist põgeneva rohinga vähemuse vaheline konflikt on arenenud etniliseks puhastuseks. Töö teema on aktuaalne põhjusel, et pikaajaline konflikt Myanmari valitsuse ja rohinga rahvuse vahel on 2017.aasta augustist võrreldes varasemasega eskaleerunud. Bakalaureusetöö esimeses osas luuakse kontseptuaalne raamistik määratlemaks etnilise puhastuse tunnused ning töö teises osas vaadeldakse Myanmari ja rohingade juhtumit selle raamistiku alusel. Juhtumi analüüsimiseks vaadeldakse kolme suuremat rohingade põgenikekriisi aastatel 1978, 1991 ja 2017. Töö tulemusel saame teada, et vastavalt loodud teoreetilisele raamistikule, mille abil määratletakse etniline puhastus, võime väita, et Myanmari valitsuse (sõjaväe) ja rohinga vähemuse vaheline konflikt vastab etnilise puhastuse tunnustele. Töö laiemaks eesmärgiks oli määratleda etniline puhastus kui nähtus, mida kasutatakse rahvusvahelises üldsuses teatud konfliktide määratlemisel, kuid pole rahvusvahelises õiguses inimsusevastase kuriteona määratletud.

Description

Keywords

Citation