Riikide edukust määravad tegurid noorte välisteadlaste värbamisel - Marie Skłodowska-Curie meetme näitel

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Rahvusvahelisel tasandil konkureerivad riigid üha enam andekate üliõpilaste ja teadlaste nimel, et tagada oma teadussüsteemi kvaliteet ja jätkusuutlikkus. Käesoleva tööga vaatan, mis määrab riikide edukuse noorte teadlaste värbamisel ehk teisisõnu millised tegurid on mobiilsusesse minevate teadlaste jaoks olulised sihtriigi valimisel. Töös on lähemalt vaadatud Marie Skłodowska-Curie programmi raames mobiilseid järeldoktoreid ja nende sihtriikide valikut Horisont 2020 perioodi jooksul. Samuti on lähema vaatluse alla võetud juhtumianalüüsidena Taani ja Itaalia näited, kus lähemalt on uuritud, milliste meetmetega üritatakse värvata noori teadlasi ning millised võiksid olla peamised takistused värbamisel. Nii statistilise analüüsi kui ka juhtumianalüüsi põhjal võib väita, et kõige olulisem sihtriigi valikut mõjutavaks tegur on kohapealse teadussüsteemi kvaliteet ja võimalused teadustöö tegemiseks. Kohapealse kvaliteedi all on mõeldud ka tippteadlaste olemasolu, kelle juurde spetsiifiliselt soovitakse sageli oma teadustööd tegema minna. Juhtumianalüüsides tuli lisaks välja ka karjäärisüsteemi selgus ja läbipaistvus. Järeldoktori periood kestab tavaliselt vaid mõni aasta, mis tähendab, et üsna ruttu tuleb hakata otsima uut töölepingut, mis paneb noortele teadlastele lisapingeid. Kolimine ühest riigist teise on nii ehk naa suur ettevõtmine ning selged võimalused süsteemis ka pärast järeldoktori perioodi edasi töötamiseks, lisavad tõenäosust, et soovitakse riiki teadust tegema tulla. Töö lõpus olen esitanud ka töö tulemusetele tuginevad omapoolsed soovitused riigi ja institutsiooni tasandile, mis võiksid aidata noorte välisteadlaste värbamisel.

Description

Keywords

Citation