Eesti koolipsühholoogide valmisolek kriisideks ja täiendkoolituse vajadus

Date

2020

Authors

Klaar, Kerttu-Liis

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks on uurida Eesti koolipsühholoogide valmisolekut kriisideks. Töö jaoks loodud küsitlusuuring koosnes nii avatud küsimustest, mille analüüsiks kasutati kvalitatiivset sisuanalüüsi, kui ka valikvastusega küsimustest. Uuringus osales 65 Eesti koolipsühholoogi, keskmise tööstaažiga 8,7 aastat. Kõige levinumad kriisisituatsioonid, millega Eesti koolipsühholoogid on oma töös kokku puutunud on õpilastevaheline füüsiline vägivald, koolikiusamine, õpilase suitsiidkatse, alkoholi või narkootikumidega seotud olukorrad ja õpilase tõsine haigus/vigastus. Tulemused viitavad sellele, et koolipsühholoogid oskavad õpilasi indiviidi tasemel hästi aidata, kuid kriisi juhtimise, koostöö perede ja koolipersonaliga ning kriisiplaani kasulikkuse osas jääb teadmistest puudu. Uurimistöö tulemuste analüüsis leiti, et Eesti koolipsühholoogide hinnangul on neil vajadus kriisisekkumise täiendkoolituste järgi ning koolipsühholoogide kriisikoolitusprogrammid võiksid olla rohkem treeningu formaadis, mis annaksid lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilisi oskusi.

Description

Keywords

kriisisekkumine, koolikriis, school crisis

Citation