Ringmajandus: ressursitootlikkus Euroopa Liidus - liikmesriikide strateegiate võrdlus

Date

2022

Authors

Ojassoo, Silver

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev töö uurib ringmajandust Euroopa Liidu liikmesriikides ressursitootluse spektri kaudu. Töö lähtub Euroopa Liidu neljast edukamast, ehk Holland, Itaalia, Luksemburg, ja Belgia, ja kolmest vähem-edukast, ehk Eesti, Bulgaaria, ja Rumeenia, riigist, toob välja nende erinevused hetkeseisul, ning püüab välja selgitada millest need erinevused võivad tuleneda rakendatavate strateegiate ja meetmete põhjal. Töö tulemusel on autor välja selgitanud, et riikide käsitlused ringmajanduse ja ressursitootlikkuse kohta erinevad peamiselt kahes punktis: käsitluste detailsus ehk kui süvitsi valdkonnaga tegeldakse, ning riigi või valitsuse roll ringmajanduse edendamises ehk kas riik võtab selge juhtiva rolli või eelistab tahaplaanile jääda ning täita toetavat rolli. Edukamad riigid käsitlevad ringmajandust eraldiseisva valdkonnana mis omab olulisust riigi tulevikuks, ning jätkusuutlikkus on küll üks selle ajendeid ja eesmärke, kuid ka riigi parema toimimise ja julgeoleku tagajärgi. Lisaks sellele täidab riik ja valitsus juhtivat rolli ringmajanduse implementeerimisel, ning kõik vastutusalad on selgelt jaotatud. Vähem edukate käsitlustes on aga ringmajandus vaid üks osa üldisest jätkusuutlikkuse temaatikast, mille tulemusel selle käsitlus on pealiskaudsem ning fookus valgub laiali rohkematele teemadele. Sellele lisandub, et riigi roll jääb käsitlustes mõneti ambivalentseks – vastutuse kandmise selgus jääb kohati puudulikuks.

Description

Keywords

Citation