Pilootuuring kutseõppeasutuste I kursuse õpilaste matemaatika teadmistest ja oskustest

Abstract

Käesolevas analüüsis esitatakse üldülevaade 2003. aasta sügisel Eesti kutseõppeasutustes läbi viidud matemaatikateadmiste testi tulemustest. Et test koosnes põhikooli 2003. aasta matemaatikaeksami ülesannetest, siis on allpool võrdlusena kasutatud põhikooli lõpueksami tulemuste valikuuringu kokkuvõtlikke andmeid. Lisaks kutseõppeasutustele viidi test võrdluseesmärgil läbi ka väikeses gümnaasiumi 10. klassi õpilaste grupis.

Description

Keywords

tasemetööd, hinnangud, testid, kutseõpe, matemaatika, kutseharidus

Citation

Collections