Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuuluvate koolide õpetajate kirjeldused õpilastes ettevõtlikkuspädevuse arendamisest, enda rollist selles ning võimalikest takistustest Lääne-Virumaa koolide näitel

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool