Lastekaitsesüsteemi ülesehitamine peale Eesti Vabariigi taasiseseisvumist

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Seadsin oma bakalaureusetöö eesmärgiks asjaosaliste lugudele toetudes kirjeldada lastekaitsetööd taasiseseisvumise järgses Eestis. Leian, et olen oma eesmärgi saavutanud ning uurimuse käigus saanud vajaliku informatsiooni. Esimeste lastekaitsetöötajate kirjelduste järgi sain ettekujutuse murranguperioodil toiminud lastekaitsesüsteemist, mis oli alles loomisel. Peale Eesti taasiseseisvumist ilmnesid algusaastatel järgnevad nähtused: lapsi sündis aina vähem, lapsevanemad töötasid liiga palju ja intensiivselt, lastevanematel oli vähe aega lastega tegelemiseks kuna nad olid pidevalt tööl, uute peretüüpide nagu asendusperede ja uusperede tekkimine (Tulva, 1996b: 7). Uurimuses osalejad ütlesid, et kõik sotsiaalsed probleemid olid suhteliselt lahendamatud. Peamised probleemid, mis olid olemas algusaastatel, on olemas ka praeguses ühiskonnas. S1 tõdes, et lastekaitsetöötajad on nagu tulekustutajad, kes hakkavad tegutsema siis, kui kuskilt juba põleb. Leiti, et lastekaitsetöötajate koormus on alati väga suur olnud, mistõttu head ennetustööd ja sügavat peretööd teha ei saa. Võrreldes algusaastate lastekaitset tänapäevaga, on areng olnud kiire. Arenenud on töövõtted, suunad ja üldised tingimused. Uurimuses osalejad tunnistasid, et murranguperioodil oli hea töötada seetõttu, et nad olid veel noored ja julgesid vigu teha. Tehtud vigadest nad õppisid ja arenesid edasi. Kui algusaastatel olid ametnikud oma muredega tihti üksi ja abi sai küsida vaid kolleegide käest, siis tänapäeval tänu infotehnoloogiale on rohkem võimalusi informatsiooni otsimiseks ja lahenduste leidmiseks. Lastekaitsetöötaja amet sobib inimestele, kellele meeldib ennast töö käigus arendada. See valdkond on pidevas muutuses ning lastekaitsetööd tegev inimene peab olema hea muutustega kohaneja. Sotsiaalsed probleemid on ühiskonnas alati olemas ning võib väita, et need on lahendamatud. Me saame neid probleeme ainult leevendada. Sotsiaalsed probleemid on omavahel seotud ning kui abivajajad õigeaegselt vajalikku abi ei saa, siis ühest probleemist võib edasi areneda teine probleem.

Description

Keywords

Citation