Teatrikujundust käsitlev digitaalne õpiobjekt gümnaasiumile

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Magistritöö eesmärgiks on koostada digitaalne õpiobjekt „Teatrikujundus” gümnaasiumile ning täiustada ja parendada seda ekspertide tagasiside põhjal. Eesmärk lähtub uurimisprobleemist: teadaolevalt puuduvad gümnaasiumiastmele teatrikujundust käsitlevad vabavaralised digitaalsed õppematerjalid, mis annaksid tervikliku ülevaate teatrikujundusest ning sisaldaksid sellega seotud ülesandeid. Selleks sõnastati uurimisküsimus koos alaküsimustega: ● Milline on õpiobjekti rakendatavus teatrikujunduse käsitlemisel gümnaasiumis? ○ millistes õppeainetes on võimalik õpiobjekti kasutada? ○ kuidas tuleks õpiobjekti täiendada ja parandada, et see vastaks õppevajadustele?

Description

Keywords

digitaalsed õpiobjektid

Citation