Kuidas oodatav tulu mõjutab vaimset pingutust? Kontrolli oodatava väärtuse teooria eksperimentaalne uuring

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Viimase kümnendi uuringud vaimse pingutuse alusmehhanismidest toetavad mudelit, mille järgi vaimne pingutus on nagu investeering, mis lähtub oodatava tulu ja kulu arvutusest. Käesoleva uuringu eesmärgiks oli eksperimentaalselt uurida, kuidas mõjutab vaimset pingutust selle eest saadava oodatava tulu manipulatsioon. Selleks viisime läbi liikuvate pallide jälgimise katse, kus katseisikutel tuli kolmel raskusastmel jälgida ja hiljem teiste seast tuvastada algselt märgistatud palle. Uudse lähenemisena vaimse pingutuse mõõtmisele kasutasime katseisiku poolt valitud pallide liikumiskiirust. Oodatava tulu manipulatsioonina said katseisikud pooltes katseplokkides tagasisidet oma soorituse kohta pallide tuvastamises. Tulemused näitasid, et katseisikute (N = 128) poolt valitavas kiiruses esines oluline erinevus raskusastmete vahel (F(2,244)=151,387; p<0,001. η² G =0,195). Küll aga ei rakendatud oluliselt erineval määral vaimset pingutust olenemata tagasiside olemasolust või selle puudumisest (F(1,122)=2,232; p=0,138; η² G = 5,530e -4).

Description

Keywords

vaimne pingutus, kontrolli oodatava väärtuse teooria, mental labour, expected value of control theory (EVC)

Citation