Eesti lastekaitsepoliitika riskitingimustes olevate peredele pakutavate teenuste ja sekkumisviiside kaardistus ning analüüs

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töö eesmärk on uurida ja kaardistada Eesti lastekaitsesüsteemi ennetustöö, mis puudutab laste eraldamist peredest, seda ümbritsev seadusandlus, arengudokumendid ning selle raames pakutavad teenused ja meetmed abistamaks riskitingimustes peresid. Töö esimeses osas vaatles autor olemasolevaid lastekaitset ning selle raames tehtava ennetustööd käsitlevaid seadusandlust, arengudokumente, juhiseid sotsiaaltöötajatele ning varem valminuid uuringuid. Töö teises osas küsitles kirjaliku intervjuu kavaga viite lastekaitsespetsialisti – nelja kohalikust omavalitsusest ning ühte Sotsiaalkindlustusametist. Selleks, et saada väikese valimi kohta võimalikult suur sisend, valis autor Eesti ühed suurimad kohalikud omavalistused (Tallinn, Tartu, Narva, Rae vald). Autor uuris hetkepraktikat omavalitsustes pakutavate sekkumisviiside ning meetmete kohta. Niisamuti uuris mõjutatavate perede nind laste hulka. Töö käigus selgus, et peamised peredele pakutavad sekkumisviisid ning meetmed kohalikes omavalitsustes peredele on psühhoogiline abi ning perenõustamised, tugiisikuteenus, pereteenistuse/perekülastuse teenus, vanemlust toetavad koolitused. Tuuakse veel esile sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust ning sõltuvusprobleemidega tegelemiseks pakutavad teenused. Ennetustööd väärtustatakse igal tasemel, aga puudub endiselt süsteemne koordineerimine ning järelvalve ja ühtsed põhimõtted, millele baseerudes üleriiklikult ennetustööd ning peredele pakutavat abi metoodiliselt korraldada.

Description

Keywords

Citation