Fraseologismide tõlkimine Andrus Kiviräha romaani „Mees, kes teadis ussisõnu“ näitel

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Siinse magistritöö teema on fraseologismide tõlkimine. Magistritöö uurimismaterjal on Andrus Kiviräha romaan „Mees, kes teadis ussisõnu“ ning selle tõlked inglise ja saksa keelde. Töö eesmärk on anda ülevaade fraseologismide tõlkimisel tekkivatest probleemidest ja tõlkeviisidest, mida nende lahendamiseks kasutada saab, ning illustreerida neid näidetega eelnimetatud tõlgetest. Samuti tahan välja selgitada, millised on nende tõlgete ühised jooned fraseologismide tõlkimise perspektiivist ja kuidas need üksteisest erinevad. Töö käigus tahan teada saada: 1. Milliseid tõlkelahendusi on tõlgetes kasutatud? 2. Milliseid erinevusi või ühiseid jooni saab tõlkijate valikutes tuvastada? 3. Kuivõrd on romaani autori mõte tõlkes säilinud?

Description

Keywords

üliõpilastööd, student works, tõlkeõpetus, translation, interpreting

Citation