UvrD ja geeni PP3681 poolt kodeeritud helikaasi roll mutatsiooniprotsessides bakteris Pseudomonas putida

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Description

Keywords

geneetika, helikaasid, mutatsiooniprostessid, reparatsioonimehhanismid, NER, MMR

Citation