X kromosoomi inaktivatsioon imetajatel

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

X kromosoomi inaktivatsioon on protsess, mille käigus inaktiveeritakse emastel imetajatel üks X kromosoom, võimaldades X-liiteliste geenide doosikompensatsiooni sugude vahel. Selle tulemusena avalduvad X-liitelised geenid võrdses koguses nii emastel kui isastel. Inaktivatsiooni protsess on suhteliselt universaalne kõigis imetajates, ent teatavad erinevused liigiti eksisteerivad. Kõik geenid X kromosoomil ei allu vaigistamisele, mõned neist pääsevad sellest kas oma omaduste või asukoha tõttu X kromosoomil. Mittejuhuslikku X kromosoomi inaktivatsiooni nimetatakse kallutatud X kromosoomi inaktivatsiooniks ning sel juhul on rakkudes üht päritolu X kromosoomi inaktiveerimine eelistatud. Seda võivad põhjustada vanus, pärilikkus või mõned muud geneetilised faktorid ja/või nende koosmõju.

Description

Keywords

geenidoosi kompensatsioon, X kromosoomi inaktivatsioon, kallutatud X kromosoomi inaktivatsioon

Citation