Aktiivsete tööturumeetmete arendamine poliitikate ülevõtmise meetodi kaudu: Ühendkuningriigi ning Taani pikaajalistele töötutele suunatud aktiivsete töötuturumeetmete kohaldatavus Eesti konteksti

Date

2007-12-03T07:21:45Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher