Kaskokindlustuse kahjude modelleerimine

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärk on kaskokindlustuse kahjuandmete modelleerimine kasutades erinevaid tõenäosusjaotusi. Jaotuste sobivuse hindamiseks kasutatakse mitmeid meetodeid nagu Kolmogorov-Smirnovi test, hii-ruut-test, jääkkeskmise meetod ning kvantiil-kvantiil graafikuid. Töö esimeses osas antakse ülevaade kasutatud kahjujaotustest. Töö teises osas antakse ülevaade jääkkeskmise meetodist ning tuletatakse jääkkeskmise valemid log-normaalse ja nihutatud Pareto jaotuse korral. Kolmandas osas antakse ülevaade andmestikust, Kolmogorov-Smirnovi ja hii-ruut-testidest ning sobitatakse jaotusi kahjuandmetele.

Description

Keywords

kahjujaotused, Kolmogorov-Smirnovi teststatistik, hii-ruut teststatistik, jääkkeskmise meetod, excess of loss, chi-square test, Kolmogorov-Smirnov test, loss distributions

Citation