Paremäärmuslike erakondade edu viimase ülemaailmse majanduskriisi tingimustes: Itaalia ja Kreeka näitel

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli kahe riigi näitel uurida, kas majanduskriisiga kaasnevad tingimused on abiks paremäärmuslaste edukusele. Itaalia ja Kreeka kui ühed suurimad majanduskriisis kannatajad ja paremäärmuslike erakondadega riigid olid võetud kasutusele selleks ülesandeks. Majanduskriisi ajal tekkivate sotsiaalsete ja poliitiliste probleemide õhkkonnas on paremäärmuslastel lihtsam võimule tulla. Ideoloogiliselt muutuvad nende seisukohad vastuvõetavamaks, sest globaalse kriisi ajal asutakse oma riigi kaitsele. Ühtlasi tekitavad majanduslikult rasked olud (tööpuudus, majanduskasvu kadumine) vastumeelsust immigrantide vastu, otseselt majanduslikel põhjustel kui ka lihtsalt põhimõtte pärast. Usaldamatus riigi valitsejatesse sunnib valijaid mujale vaatama ja paremäärmuslased suudavad eduka propaganda korral antud hääled endale koondada. Immigratsioonivastaste ideede abil on sarnaselt võimalik hääli koguda. Makro- ja küsitlusandmete abil üritas autor asetada kahe riigi näitajaid teoreetilisse raamistikku. Selle kohaselt on paremäärmuslikele ideedele toetajaskonda lisandunud tänu põhimõttelisele immigrantide vastasusele, majanduslikel kaalutlustel immigrantide vastasusele ja ka usaldamatuse tõttu valitsemise institutsioonide tegevusele. Empiirika osas sai nende kolme mõju andmetega uuritud. Leitud tulemuste põhjal saab järeldada, et majanduskriis on Itaalias ja Kreekas aidanud kaasa paremäärmuslike erakondade edule. Itaalias on kaasaaitavaks faktoriks olnud ka immigratsiooni kasv vahetult enne kriisi algust. Kreeka puhul on majanduskriisiga kaasnenud bailout programm kujunenud rahvuslikku majandusse sekkumiseks, millele kiirelt pigem vastanduti ning ühtlasi tekkis majanduslik hirm immigrantide ees. Kreeka kohta on leidnud tõestuse uurimuse jooksul välja tulnud hüpotees, et majanduskriis tekitab hirmu töökoha pärast ja viha suunatakse immigrantide vastu. Itaalias on töötuseprotsent endiselt kõrge ning ei ole näidanud langustrendi, kuid tänu uue protestierakonna ilmumisele on paremäärmuslaste lühike edulugu arvatavasti selleks majanduskriisiks läbi. Kreekas on paremäärmuslased endiselt samas kasvutrendis nagu majandus kehveneb, kuid Kuldne Koidik on juba varakult näidanud, et ei soovi püsida demokraatlikus raamistikus, seega võib ka sealne paremäärmusluse edulugu leida lõppu erakonna ebaseadustamise korral.

Description

Keywords

Citation