IKT ja Eesti koolikultuur

Date

2003

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool
Tallinna Pedagoogikaülikool

Abstract

Uurimuse käigus otsiti vastuseid järgmistele küsimustele: 1) Millised on erinevused õpetajate diskursustes (IKT kasutamise eesmärgid ja põhjused, sellest tulenev kasu, sellega seonduvad probleemid ja ohud)? 2) Milline teoreetiline/kontseptuaalne raamistik sobib kõige paremini kaasaegse õpikeskkonna analüüsiks, s.h. IKT mõju hindamiseks? 3) Milline on kooli juhtimise ja õpetajate täienduskoolituse osa IKT-ga seotud uuenduste elluviimisel koolis? 4) Millised on need innovaatilised, Eesti oludes tulemuslikud strateegiad, mis aitavad kaasa IKT-ga seotud uuenduste elluviimisele koolis?

Description

Keywords

õpetamine, koolijuhtimine, õpikeskkond, koolikultuur, õpitulemused, õpetajakoolitus, innovatsioon, arvutipõhine õpe, eesti, infotehnoloogia

Citation

Collections