David Bellose "Is that a fish in your ear? The amazing adventure of translation" viie peatüki tõlge eesti keelde ja tõlkeprobleemide analüüs

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistriprojekt koosneb David Bellose teose „Is That a Fish in Your Ear? The Amazing Adventure of Translation“ viie peatüki tõlkest eesti keelde ja tõlkimise käigus tekkinud probleemide analüüsist. Raamatu autor David Bellos on Princetoni ülikooli õppejõud, biograaf ja tõlkija. Oma teravmeelselt kirjutatud teoses, mis ilmus esmakordselt 2011. aastal, arutleb autor tõlke olulisuse, vajaduse ja võimalikkuse üle. Töö esimese osa moodustab lähteteksti eestikeelne tõlge. Sellele järgneb teoreetiline raamistik, milles analüüsisin lähteteksti, määrasin selle tüübi ja funktsiooni ning andsin ülevaate tõlkeprotsessi jooksul rakendatud tõlkestrateegiast. Otsustasin kasutada funktsionaalse tõlketeoreetiku Hans J. Vermeeri skopos-teooriat, mille järgi tuleb esmalt määrata tõlke eesmärk sihtkultuuris. Leidsin, et sihttekst peab olema tõlke vastuvõtjale kergesti loetav, kuid samas tuleb säilitada originaali mõtete selgus ja sellele omapärane esitusviis. Kuna tõlgitav teos sisaldas ise mitmeid tõlkealaseid ideid, siis valisin tõlkestrateegia, mis oli kõige enam kooskõlas autori enda vaatega leida sobiv tasakaal erinevate teooriate ja sealjuures ka võõrapärastava ja kodustava stiili vahel. Sealhulgas otsustasin kohati rakendada ka autori välja pakutud valikulise võõrapärastamise meetodit, et anda tõlkele originaali võõrapärast kõla.

Description

Keywords

üliõpilastööd, student works, tõlkeõpetus, translation, interpreting, tõlkimine, tõlkeanalüüs, magistritööd

Citation