Rekurrentsed tehisnärvivõrgud inimeste kliiniliste trajektooride ennustamisel

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on luua tõenäosuslik mudel, mis prognoosib patsientidele potentsiaalseid kliinilisi trajektoore. Esmalt tutvustatakse töös kasutatavate meetodite olemust. Seejärel antakse ülevaade töös kasutatavatest andmetest ning nende ettevalmistamisest tulemuste prognoosimiseks. Lõpuks esitatakse saadud tulemusi ning nende tõlgendusi.

Description

Keywords

rekurrentne neurovõrk, kliiniline trajektoor, tõenäosuslik mudel, probabilistic model, clinical trajectory, recurrent neural network

Citation