Pseudovaatlused elukestusanalüüsis depressiooni ja kardiometaboolsete haiguste vaheliste seoste hindamiseks TÜ Eesti Geenivaramu andmete põhjal

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Magistritöö eesmärk on uurida pseudovaatluste kasutamist elukestusanalüüsis: leides kõigepealt pseudovaatlused ning siis sobitades need mudelitesse. Töö teoreetilises osas tehakse ülevaade klassikalisest elukestusanalüüsist, pseudovaatlustest ja nende arvutamisest. Töö praktilises osas uuritakse depressiooni ja kardiometaboolsete haiguste vahelisi seoseid TÜ Eesti Geenivaramu andmete näitel. Võrreldakse konkureerivate riskide analüüsi klassikalise Coxi võrdeliste riskide mudeli ja pseudovaatlustega üldistatud hinnanguvõrrandite (GEE) mudelit cloglog linkfunktsiooniga. Uuritakse ka tõkestatud keskmise eluea seoseid kovariaatidega ja kaotatud aastaid.

Description

Keywords

pseudovaatlused, pseudo-observations, kardiometaboolsed haigused, cardiometabolic diseases, tõkestatud keskmine üleelamisaeg, restricted mean survival time, kaotatud aastad, years lost

Citation