Tööturule sisenemiseks ettevalmistava valikkursuse planeerimine ja rakendamine gümnaasiuminoortele

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Abstract

Riikliku õppekava järgi on gümnaasiumil kohustus õpilasi teavitada edasiõppimisvõimalustest, anda teadmisi tööturust ja selle hetkeolukorrast ning pakkuda võimalust karjääriteenusteks ja nõustamiseks. Valikõppeainena on gümnaasiumitel võimalus läbi viia karjääriõpetuse ainet, kuid et valikainete süsteem ei eelda kõikide õpilaste jõudmist karjääriõppesse, ei pruugi koolilõpetajatel edukale tööturule sisenemiseks piisavalt teadmisi olla. Probleemile lahenduse leidmiseks otsustasin omapoolse panuse anda tuginedes õpingutele ülikoolis kavandada ja läbi viia gümnaasiumiõpilastele ettevalmistav kursus tööturule sisenemiseks, mis on minu loov-praktilise lõputöö eesmärk. Kursuse sisuks oli elulookirjelduse (CV) koostamine, motivatsiooni- ja kaaskirja kirjutamine ning töövestluseks valmistumine

Description

Keywords

Citation