Lõuna-Läänemaa lapilised rahvarõivaseelikud ja nende valmistamise tehnoloogia

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Liis Luhamaa magistritöö „Lõuna-Läänemaa lapilised rahvarõivaseelikud ja nende valmistamise tehnoloogia“ (2020) eesmärgiks on täiendada teadmisi Lõuna-Läänemaa 19. saj lõpu ja 20. saj alguse rahvarõivastest ning tõmmata tähelepanu tänapäevaks suuresti unustusse vajunud omapärastele rahvarõivaseelikutele. Töös antakse ülevaade Hanila, Karuse, Lihula, Kirbla ja Martna kihelkondade lapiliste ehk topeltikatmustritega rahvarõivaseelikute valmistamise tehnoloogiast, ornamentikast ja värvidest. Magistritöös on põhjalikult käsitletud ja korrastatud teemaga seotud terminoloogiat. Töö on jaotatud kolmeks peatükiks. Töö esimeses peatükis antakse ülevaade Eesti neotud lõngadega kootud tekstiilide varasemast uurimisloost nii eesti- kui võõrkeelses kirjanduses. Töö teine peatükk käsitleb lapiliste rahvarõivaseelikute valmistamise tehnoloogiat ja kirjeldab, millised materjale, töövahendeid ja -võtteid nende seelikute valmistamisel kasutati. Töö kolmandas peatükis keskendutakse lapiliste rahvarõivaseelikute visuaalsele küljele, antakse ülevaade seelikutes kasutatud värvidest ja mustritest, analüüsitakse mustrite kompositsiooni ning mustrite kasutust eri kihelkondades. Magistritöö loov-praktilise osana töötas autor välja lapiliste rahvarõivaseelikute mustrite mustrijoonisena esitamise põhimõtted. 30 lapilise rahvarõivaseeliku mustrijoonist on toodud lisades 1-6.

Description

Keywords

magistritööd, rahvarõivad, seelikud, kangakudumine, Läänemaa

Citation